Meddelelse om fastsættelse af SIFI-bufferkrav for de færøske institutter for 2016

Publiceret 07-12-2015

Finanstilsynet udpegede den 30. november 2015 BankNordik, Eik Banki og Norðoya Sparikassi som systemisk vigtige finansielle institutter (SIFIer) på Færøerne.

Fra den 1. januar 2016 gælder der et SIFI-bufferkrav for de udpegede SIFIer. SIFI-bufferkravet og sammenhængen til instituttets systemiskhed, der beregnes årligt af Finanstilsynet i forbindelse med udpegningen af SIFIer, fremgår i tabel 1.

Tabel 1 – SIFI-bufferkrav

 

Systemiskhed

 

Institutter

 

SIFI-bufferkrav

 

Kategori 1

≤ 5

-

1,0 pct.

Kategori 2

[5-15[

Norðoya Sparikassi (5,2)

1,5 pct.

Kategori 3

[15-25[

Eik Banki (18,4)

BankNordik (24,4)

 

2,0 pct.

Kategori 4

[25-35[

-

2,5 pct.

Kategori 5

≥ 35

-

3,0 pct.

SIFI-bufferkravet skal opfyldes med samme procentvise krav på konsolideret niveau for koncernen samt på individuelt niveau for hvert enkelt pengeinstitut, der indgår i koncernen.

Kravet vil blive gradvist indfaset i perioden 2016-2019 i overensstemmelse med tabel 2.

Tabel 2 – Indfasning af SIFI-bufferkrav (pct.)

 

2016

 

2017

 

2018

 

2019

 

Kategori 1

0,4

0,6

0,8

1,0

Kategori 2

0,6

0,9

1,2

1,5

Kategori 3

0,8

1,2

1,6

2,0

Kategori 4

1,0

1,5

2,0

2,5

Kategori 5

1,2

1,8

2,4

3,0

Kravene skal sikre, at SIFIer i højere grad kan absorbere tab, da en afvikling af et SIFI kan påvirke hele den finansielle sektor og realøkonomien. Kravene er således fastsat for at understøtte den finansielle stabilitet på Færøerne. 

SIFI-bufferkravet skal opfyldes med egentlig kernekapital (CET1), der er den mest tabsabsorberende kapitalform i institutternes kapitalgrundlag.

SIFI-bufferkravet finder anvendelse på alle instituttets eksponeringer.

Erhvervs- og vækstministeren vil hvert år vurdere SIFIernes SIFI-bufferkrav på baggrund af Finanstilsynets årlige beregning af institutternes systemiskhed. Hvis et SIFI bliver mere eller mindre systemisk, vil instituttets SIFI-bufferkrav blive justeret i overensstemmelse med modellen, som fremgår af tabel 1. Instituttet skal leve op til et eventuelt højere krav ved udgangen af det pågældende år, der er ændringer i dets systemiskhed.

Kontaktperson: Martin Hein, tlf.: 91 39 94