Implementeringsråd skal forebygge ulige konkurrencevilkår

Publiceret 10-12-2015

Regeringen nedsætter nu implementeringsrådet med Paul Mollerup som formand. Rådet skal sammen med regeringen arbejde for, at danske virksomheder ikke pålægges strengere krav end virksomheder i andre EU-lande.

Paul Mollerup skal stå i spidsen for regeringens implementeringsråd. Han skal sammen med blandt andre Lene Espersen, Poul Skytte Christoffersen og Dorte Sindbjerg Martinsen være med til at sikre danske virksomheder mod ulige konkurrence, når EU-lovgivning bliver skrevet ind i dansk lov.

Det er regeringen, der har udpeget formand for og medlemmer af Implementeringsrådet.

”Det er et stærkt hold, der skal rådgive regeringen om implementering af erhvervsrettet EU-regulering. Jeg forventer at få en række væsentlige og prioriterede forslag til områder af dansk lovgivning, som med fordel kan kigges efter i sømmene for at se, om vi er gået længere end andre EU lande ved implementeringen af EU-regler”, udtaler erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen.

Implementeringsrådet skal ligeledes pege på områder, hvor EU-Kommissionen barsler med ny regulering, og hvor der er behov for en tidlig varetagelse af danske interesser i Bruxelles. Derudover skal Implementeringsrådet også rådgive regeringen, når fx nye EU-direktiver skal skrives ind i dansk lov.      

Paul Mollerup udpeges til formand for Implementeringsrådet, der derudover består af tre særligt sagkyndige medlemmer udpeget af erhvervs- og vækstministeren og 11 medlemmer indstillet af en række organisationer.

”Jeg er utroligt glad for, at Paul Mollerup vil påtage sig opgaven som formand for Implementeringsrådet. Han har et indgående kendskab til dagsordenen og til de udfordringer, som danske virksomheder møder i konkurrencen med udenlandske virksomheder”, udtaler erhvervs- og vækstministeren.

”EU-medlemskabet er en stor fordel for dansk erhvervsliv, men det er vigtigt at sikre sig, at implementeringen af EU-regler sker på den for erhvervslivet mindst byrdefulde måde. Vi skal derfor både have fokus på overimplementering og på unødigt tung implementering i øvrigt. Og har andre lande fundet en smart måde at implementere på, skal vi tage ved lære af det”, udtaler Paul Mollerup.

Implementeringsrådet består primært af erhvervsorganisationer, da de har konkret viden om, hvordan implementering af EU-regulering påvirker virksomhederne i dagligdagen.

Kommissorium for Implementeringsrådet

Medlemmer af Implementeringsrådet

 • Paul Mollerup (formand), adm. dir. i Danske Advokater og tidligere adm. dir. i Håndværksrådet. Medlem af Virksomhedsforum siden 2012.
 • Lene Espersen (særligt sagkyndig), dir. i Danske Arkitektvirksomheder og tidligere minister.
 • Poul Skytte Christoffersen (særligt sagkyndig), bestyrelsesforman i Tænketanken EUROPA og tidligere topembedsmand i udenrigsministeriet og i EU.
 • Dorte Sindbjerg Martinsen (særligt sagkyndig), professor i statskundskab ved Københavns Universitet med forskningsmæssig interesse for bl.a. Danmarks implementering af EU-retsakter.
 • Tine Roed, dir. i Dansk Industri
 • Kasper Ernest, chef for EU og international afdeling i Dansk Erhverv
 • Fleming Nør-Pedersen, dir. i Landbrug og Fødevarer
 • Henriette Thuen, afdelingschef i Dansk Byggeri
 • Frank Korsholm, afdelingschef i Håndværksrådet
 • Jakob Ullegård, dir. i Rederiforeningen
 • Lars Pram, dir. i Forbrugerrådet TÆNK
 • Christian Sode Haslund, arbejdsmiljøchef i DA
 • Nanna Højlund, næstformand i LO
 • Per Bremer Rasmussen, dir. i Forsikring og Pension
 • Ane Arnth Jensen, dir. i Realkreditrådet

Kontaktperson: Pressechef Kim Bové 91 33 70 15.