Fastsættelse af den kontracykliske buffersats

Publiceret 17-12-2015

Den kontracykliske buffersats vil fortsat være 0 pct. i Danmark.

Erhvervs- og vækstministeren fastsætter hvert kvartal den kontracykliske buffersats. Når buffersatsen er større end 0 pct., vil kravet til institutternes kapitalisering øges.

Buffersatsen fastsættes med udgangspunkt i en referencesats baseret på udlån set i forhold til BNP i Danmark. Herudover kan andre relevante indikatorer inddrages med henblik på en helhedsvurdering af risikobilledet.

Erhvervs- og vækstministeren har fastsat, at den kontracykliske buffersats uændret skal være 0 pct. i Danmark. Det sker bl.a. på baggrund af, at Det Systemiske Risikoråd på sit møde den 14. december 2015 har anbefalet, at buffersatsen fortsat bør fastsættes til 0 pct.

Kontaktperson: Martin Hein, tlf.: 91 39 94 55