Fællesnordisk samarbejde skal styrke omstillingen til avanceret produktion

Publiceret 07-12-2015

Der er et stort potentiale for Nordens fremstillingsindustri i at investere i ny avanceret produktionsteknologi. Derfor skal de nordiske lande samarbejde om fælles initiativer, der styrker industrien.

Fremstillingsindustrien spiller en meget betydende rolle for de nordiske landes økonomier, men Nordens fremstillingsindustri har i de sidste 20 år mistet en fjerdedel af sin beskæftigelse. Derfor har de nordiske erhvervsministre på et møde i Nordisk Ministerråd den 7. december 2015 drøftet, hvordan de nordiske lande i samarbejde kan styrke læring og inspiration på tværs af landene og iværksætte fællesnordiske initiativer på området.

Initiativet til drøftelsen er taget af den danske erhvervs- og vækstminister, Troels Lund Poulsen, der i 2015 er formand for Nordisk Ministerråd for erhvervsministre:

”Fremstillingsindustrier i de nordiske lande har stor betydning for udvikling af produktivitet, innovation, vækst og beskæftigelse samt eksport, særligt uden for de større byer. Derfor har vi i hele Norden en fælles interesse i at fastholde og udbygge vores fremstillingsindustri”.

Fælles ministererklæring fra Nordisk ministerråd:

”At fremme vores fremstillingsindustri er en fælles dagsorden. Derfor er det nærliggende i regi af Nordisk Ministerråd at udbrede læring om og inspiration fra nationale initiativer samt at undersøge, om der er særlige områder, hvor fællesnordiske projekter kan understøtte omstilling til avanceret produktion til gavn for vækst og beskæftigelse.”

Det danske formandskabsprojekt ”Produktion i Norden” har til mødet udarbejdet en kortlægning af digitalisering og automatisering af fremstillingsindustrien samt et overblik over relevante politiske initiativer i Norden. 

Rapporten ”Digitalisation and automation in the Nordic manufacturing sector” kan hentes på Nordisk Ministerråds hjemmeside.

Kontakt Martin Hein 39 91 94 55. 

FAKTA fra rapporten

 • Mere end 50 procent af eksporten i de nordiske lande er vareeksport. Fremstillingsindustrien er derfor vigtig for valutaindtjening og for en positiv betalingsbalance.
 • Mellem 33 procent (Norge) og 77 procent (Finland) af den private forskning og udvikling sker i fremstillingsindustrien.
 • Fremstillingsindustrien skaber velstand og er et vigtigt grundlag for at finansiere de nordiske velfærdssamfund. I gennemsnit vokser produktiviteten i den nordiske industri med tre procent om året – mod mindre end en procent i de øvrige sektorer.
 • Fremstillingsindustrien skaber jobs hos en lang række leverandører i andre sektorer. Fx videnservice, finans- og forsikring, transport samt bygge- og anlæg.
 • Fremstillingsindustrien bidrager til regional balance. Modsat andre sektorer sker store dele af jobskabelsen i fremstillingsindustrien uden for universitetsbyerne, herunder i landdistrikter.

Rapporten peger på en række fællesnordiske barrierer for øget anvendelse af digitalisering og automatisering:

 • Adgang til kvalificeret arbejdskraft. Fremstillingsvirksomheder rapporterer om mangel på 1) It-specialister, 2) generelle it-kompetencer, 3) højtuddannet arbejdskraft (fx ingeniører).
 • Adgang til kapital. Investeringer i fx robotter og avancerede computersystemer er dyre. Små og mellemstore virksomheder har ofte svært ved at skaffe finansiering.
 • Mangel på ledelsesressourcer. Digitalisering og nye forretningsmodeller kræver strategiudvikling, tilpasning og planlægning. Mindre virksomheder mangler tit ressourcer til udvikling.
 • Adgang til viden. Mange fremstillingsvirksomheder beskæftiger sig ofte med kundetilpasset produktion i små serier. Denne produktion er kompleks at automatisere og digitalisere. Virksomhederne er afhængige af adgang til rådgivning og til samarbejde med studerende, forskere og andre virksomheder.

FAKTA om projektet

 • Det danske Formandskabsprojekt ”Produktion i Norden” ledes af Erhvervsstyrelsen og skal inddrage offentlige myndigheder og private organisationer i arbejdet med at:
  • kortlægge initiativer inden for digitalisering og automatisering af fremstillingsindustrien i de nordiske lande, herunder formidle resultater og god praksis.
  • identificere fællesnordiske initiativer, der kan understøtte omstilling til avanceret produktion.
 • Projektet finansieres af Nordisk Ministerråd i en periode fra 2015-2017 med 5,25 mio. DKK.