Ekspertgruppe anbefaler et gearingskrav for kreditinstitutter på 3 pct.

Publiceret 07-12-2015

Ekspertgruppen om et gearingskrav for kreditinstitutter har i dag afleveret sin rapport til erhvervs- og vækstministeren. Ekspertgruppen anbefaler bl.a., at regeringen i de kommende EU-forhandlinger kan støtte et gearingskrav på 3 pct. af institutternes balance.

Ekspertgruppen om et gearingskrav for kreditinstitutter blev nedsat i oktober 2014 i forlængelse af Bankpakke 6. 

Det er forventningen, at EU-Kommissionen i 2016 eller 2017 vil fremsætte forslag til indførelse af et gearingskrav i EU.

Ekspertgruppen anbefaler bl.a., at regeringen støtter et gearingskrav på 3 pct. af institutternes balance i EU, og at der i den forbindelse tages hensyn til de danske realkreditinstitutter. Ekspertgruppen anbefaler endvidere, at der ikke indføres et gearingskrav i Danmark forud for kommende EU-regler.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen:

"Jeg vil gerne takke ekspertgruppen for at have udført et solidt stykke arbejde. Rapporten danner et godt grundlag for regeringens overvejelser forud for forhandlinger om et gearingskrav for penge- og realkreditinstitutter i EU."

"Regeringen er enig i, at det er hensigtsmæssigt, at kreditinstitutter skal leve op til et gearingskrav på 3 pct. af balancen. Der skal dog i udformningen af gearingskravet tages hensyn til dansk realkredits særligt sikre forretningsmodel."

Et gearingskrav stiller krav til instituttets kernekapital i forhold til instituttets samlede balance. Et gearingskrav supplerer dermed den generelle tilgang til fastsættelse af kapitalkrav for kreditinstitutter, hvor eksponeringerne vægtes efter deres konkrete risiko.

Ekspertgruppen har haft deltagelse af repræsentanter fra Realkreditrådet, Realkreditforeningen, Finansrådet og relevante myndigheder samt tre uafhængige medlemmer. Ekspertgruppen har haft professor Peter Løchte Jørgensen, Aarhus Universitet, som formand.

Ekspertgruppe om gearingskrav for kreditinstitutter

Kontakt: Martin Hein, 91 39 94 55.