62 mio. kr. til fremtidens forretningsidéer

Publiceret 14-12-2015

Erhvervs- og Vækstministeriets Markedsmodningsfonden uddeler 62 mio. kr. til, at 25 virksomheder kan gøre nye produkter til kommercielle successer.

Markedsmodningsfonden har netop uddelt 62 mio. kr. til at 25 nye produkter kommer hurtigere på markedet og skaber vækst og beskæftigelse.

Fondens mål er, at hjælpe gode produkter det sidste svære stykke ud til kunder i hele verden.

”Markedsmodningsfonden bidrager til, at innovative produkter kommer hurtigere på markedet, til gavn for væksten og beskæftigelsen i hele Danmark. Med finansloven blev der afsat 58 mio.kr. til fonden i 2016, så vi kan se frem til, at flere nye forretningsideer kan komme hurtigere fra forsknings- og udviklingsstadiet og helt ud på markedet det kommende år”, siger erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen. 

En del af udmøntningen foregik gennem en ny dialogbaseret ansøgningsproces, der har til formål at spare virksomhederne for spildt arbejde, forkorte sagsbehandlingstiden og give adgang til likvide midler hurtigere:

”Det offentlige skal være i øjenhøjde med virksomhederne. Som her, hvor det er lykkedes at skære unødigt papirarbejde bort, så de virksomheder, der får tilsagn, får adgang til likvide midler ca. 6 måneder tidligere end hidtil. Det er en god service for virksomhederne, når det offentlige skærer ned på papirarbejdet," siger erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen. 

En af virksomhederne, Agro Intelligence ApS, forventer at skabe 17 jobs i Midtjylland, hvor virksomheden holder til. Agro Intelligence har udviklet en robot til dyrkning af afgrøder, som kan bidrage til at reducere omkostningerne og miljøbelastningen i landbruget. Løsningen minimerer bl.a. pesticidforbruget ved i stedet at benytte mekanisk ukrudtskontrol.

Markedsmodningsfondens næste ansøgningsfrist vil blive offentliggjort på hjemmesiden i løbet af de første måneder af 2016.

Kontaktperson: Pressesekretær Martin Hein, tlf. 91 39 94 55

Fakta

Markedsmodningsfonden har gennemført den første, dialogbaseret ansøgningsproces, hvor der var indledende telefonisk præscreening med 180 ansøgere. Der indkom 73 ansøgninger til et samlet ansøgt beløb på 167 mio. kr., og der blev givet tilsagn til 11 projekter. Derudover blev der gennemført en traditionel, skriftlig ansøgningsrunde. Her indkom 77 projektansøgninger, som beløb sig samlet til 204 mio. kr. i ansøgt medfinansiering. Der blev givet tilsagn til 14 projekter under denne runde. De medfinansierede projekter under de to runder ses herunder:

Tabel 1: Dialogbaseret ansøgningsrunde

 

Dialogbaseret ansøgningsrunde

Samlede projektbudget

(mio. kr.)

Fondens

medfinansiering

(mio. kr.)

1

Anqor global router

Formålet er at teste en mobil router-løsning, der automatisk kobler sig op hos teleoperatører med bedst dækning i andre lande. Løsningen er rettet mod virksomheder med stor rejseaktivitet eller flyselskaber.

Projektholder: Capernow Tele Management Systems A/S

Placering: København K

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år):45

6,2

2,8

2

Claimlane

Formålet er at teste og færdigudvikle en softwareplatform, der gør det muligt for detailhandelen at håndtere og følge reklamationer på defekte varer i alle led af kæden fra producent til forbruger. 

Projektholder: ClaimLane ApS

Placering: København Ø

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år):70

3,3

1,2

3

CloudCutout - automatisk fritlægning af billeder

Formålet er at gøre løsningen CloudCutout – et software til automatisk at fjerne baggrunden i professionelle katalogbilleder til anvendelse i bl.a. reklamekataloger – anvendelig på flere markeder og typer af produkter.

Projektholder: CCGD ApS

Placering: Frederiksberg C

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 30

5,5

2,5

4

CPH Sense

Formålet er at teste det nyudviklede air quality control system ”CPH sense”, som gør det muligt at måle på forureningskilder i byen og via software at få realtime data, således at man kan reagere, lave forudsigelige analyser samt alarmere, såfremt det er nødvendigt.

Projektholder: Leapcraft ApS

Placering: København K

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 336

5,9

2,6

5

FaunaPhotonics

Formålet er at teste og tilpasse et nyudviklet sensorsystem til den globale vindenergisektor, der vil være i stand til at overvåge, bestemme og afskrække truede fuglearter.

Projektholder: FaunaPhotonics IVS

Placering: Frederiksberg C

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 42

3,3

1,8

6

Linc Systems

Formålet er at teste og tilpasse et system til måling af individuelle apparaters elforbrug ved hjælp af databehandling og mønstergenkendelse, ud fra én installations samlede forbrug.

Projektholder: Linc Systems ApS

Placering: Esbjerg

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 84

8,5

3,6

7

MedTrace

Formålet er at teste og tilpasse et apparat (vandsystem), der hjælper læger med at diagnosticere hjertepatienter bedre, billigere og mere effektivt ved at gøre sporstoffet radioaktivt vand praktisk tilgængeligt for rutinemæssig patientbrug ved scanninger.

Projektholder: MedTrace ApS

Placering: København K

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 20

6,0

2,7

8

Newsio Social

Formålet er at teste og tilpasse et employee advocacy program hos to større virksomheder (en bank og et advokatfirma), som kan monitorere og retningsvise ansattes kommunikation om virksomheden på sociale medier, for på den måde at sikre en strømlinet kommunikation udadtil.

Projektholder: Newsio News ApS

Placering: Virum

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 75

4,8

2,1

9

Robotti - commercialization of an autonomous robot for arable plant

Formålet er at teste og tilpasse en robotdrevet maskine til avlere af frugt og grønt. Maskinen gør det muligt for avlerne at automatisere en række af deres processer, som før krævede tilstedeværelse af en medarbejder. 

Projektholder: Agro Intelligence ApS

Placering: Aarhus

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 17

4,3

1,7

10

Tactile Launchpad Service

Formålet er at teste spilvirksomheden Tactile Entertainments løsning, der udgiver, markedsfører, analyserer bruger-adfærd og tilpasser spil derefter indenfor mobilspil, som et standalone-produkt til brug for andre spilvirksomheder. Løsningen har internt hos projektholder gjort mobilspil væsentligt mere profitable.

Projektholder: Tactile Entertainment ApS

Placering: København K

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 59

6,9

2,5

11

WakeupData

Formålet er at teste en software platform i skyen, der udnytter data i e-shops til at forøge handlen på nettet. Platformen skal testes især hos store tøjmærker i Danmark.

Projektholder: WakeupData ApS

Placering: Aarhus C

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 43

3,2

1,5

I alt

Forventet jobeffekt (efter fem år): 821

57,8

25,0

Note: Tal for forventet jobeffekt er baseret på virksomhedernes egne forventninger. Et justeret estimat, som er baseret på Markedsmodningsfondens midtvejsevaluering, udgør ca. 28 pct. af virksomhedernes egne forventninger (jf. Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden). Det vil sige 230 jobs.

Tabel 2: Skriftlig ansøgningsproces

 

Skriftlig ansøgningsrunde

Samlede projektbudget

(mio. kr.)

Fondens

medfinansiering

(mio. kr.)

1

Adaption of GrainMapper3D for Industrial Applications (AGMINA)

Formålet er at forberede og fremskynde markeds-introduktion af produktet GrainMapper3D, som ved hjælp af en røntgen-baseret metode (Diffraction Contrast Tomography), analyserer og visualiserer materialer, der består af krystal-strukturer (eks. metaller, semi- og superledere, keramiske og geologiske materialer) på en non-destruktiv måde.  

Projektholder: Xnovo Technology ApS

Placering: Køge

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 15

3,6

1,7

2

BBHS (Garanti)

Formålet er en garanti fra Markedsmodnings-fonden ifm. salget af to nyudviklede semiauto-matiserede bagagehåndteringssystemer, der redu-cerer den manuelle håndtering af bagage.

Projektholder: BBHS A/S

Placering: Hedehusene

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 48

10,9

8,7

3

Bekæmpelse af hospitalsinfektioner med ny banebrydende Hånd Desinfektor

Formålet er at teste en ny type ozonbaseret hånd-desinfektionsløsning, som forbedrer håndhygiejnen på hospitaler og bidrager til bekæmpelse af hospitalsinfektioner og resistente bakterier og på den måde medvirke til at reducere de ca. 3.000 dødsfald årligt som sker som følge heraf.

Projektholder: SCAN UNIC ApS

Placering: Brøndby Strand

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 12

3,3

1,9

4

Billig sporing af cykler (Crowdfunding)

Formålet er via crowdfunding at få markeds-introduceret og testet første produktion af intelligente cykellygter, der via et selvgenereret såkaldt mesh-netværk kan lokalisere forsvundne cykler. Løsningen er mere præcis, billigere og mindre energikrævende end GPS-sporing.

Projektholder: Velocatr IvS

Placering: Lyngby

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 20

1,4

0,7

5

BiOTPcard - Market Maturation of a Biometric Fingerprint One Time Password Card for secure authentication in the Cloud Services

Formålet er at teste og tilpasse et meget sikkert kreditkort, QuardCard, der for første gang kombinerer fingeraftryk til at generere en engangskode på et SmartCard til anvendelse i online-transaktioner.

Projektholder: CardLab Innovation ApS

Placering: Herlev

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 21

8,4

5,0

6

ClearViewTrade

Formålet er at integrere en online software platform i told-/import-/eksportsystemer, der deler data mellem toldmyndigheder og importerende/ eksporterende virksomheder. Løsningen overflødiggør genindtastninger og minimerer risikoen for fejl.

Projektholder: Clearview Trade ApS

Placering: Brabrand

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 24

5,6

2,5

7

CorTime - En produkt optimerings-software til 3D CAD

Formålet er at teste og tilpasse en nyudviklet produktoptimeringssoftware til 3D CAD (computer-aided design). CAD er brugen af computersystemer til at bidrage til skabelse, modifikation, analyse, og optimering af design. CAD software kan eksempelvis bruges til at øge produktiviteten eller forbedre designkvaliteten.

Projektholder: Apiosoft ApS

Placering: København NV

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 30

3,2

1,4

8

Gomila - GeOlogical Modelling In Large Areas

Formålet er at gøre det let og hurtigt at skabe et detaljeret 3D-billede af grundvandsressourcerne i store områder i en meget høj detaljegrad. Der er udviklet et matematisk fundament der gør det muligt at opstille geologiske modeller i en brugervenlig software-løsning.

Projektholder: I-GIS A/S

Placering: Riiskov

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 20

3,7

2,1

9

Intelligent Omega3 4 life

Formålet er gennem tilpasning i konkrete intelligente fødevarer hos danske fødevare-producenter, at dokumentere modenheden af de funktionelle egenskaber i en generisk omega3 pulveringrediens.

Projektholder: Inomega3 ApS

Placering: Tørring

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 18

5,4

2,4

10

Kadicma - ny standard for pudseteknik til håndmaskiner og håndværktøjer

Formålet er at teste og tilpasse KADICMA-systemet, som er et fleksibelt, kosteffektivt og arbejdsmiljøvenligt værktøjssystem til hånd-maskiner specielt til børstepudsning af svære geometrier og krumme overflader på metal, komposit og træ.

Projektholder: Kadicma ApS

Placering: Roslev

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 12

4,4

1,0

11

Landmålerrobot

Formålet er test og tilpasning af en robot til højdemåling og opmærkning, som sikrer en betydelig effektivisering af de nuværende manuelle arbejdsgange i landmåling.

Projektholder: Key Research A/S

Placering: Malling

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 20

4,1

2,3

12

Opsamling og udnyttelse af driftsdata fra hydrauliske maskiner, der benyttes uden for offentlig vej - f.eks. Entreprenørmateriel, lastvognskraner, skovningsmaskiner, landbrugsmaskiner mv

Formålet er at teste Internet-of-Things teknologi i forskellige maskiner, som opererer i områder med svag dataforbindelse. Teknologien vil betyde, at leverandører til disse maskiner (såsom kraner, skovbrug m.v.) hele tiden er underrettet om maskinernes status, og dermed kan operere mere forebyggende, så maskinstop undgås.

Projektholder: Techno-Matic A/S

Placering: Aars

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 47

5,0

2,0

13

Rework - Eliminating rework in the construction industry

Formålet er at teste ”Geniebelt” en ny kommunikations- og projektstyringsplatform udviklet til SMV’er i byggebranchen. Løsningen skal testes i samarbejde med Juul & Nielsen, Aalborg Universitet og Balslev. 

Projektholder: Genie Belt ApS

Placering: København K

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 22

5,3

3,0

14

Tiimo - an innovative assistive technology application for smartwatches aiding children from ADHD to manage their daily life

Formålet er at praksisteste en software-løsning til smarture, der styrer, strukturerer og forbereder ADHD-børns hverdag.

Projektholder: Delegate A/S

Placering: Virum

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 36

4,4

2,2

I alt

Forventet jobeffekt (efter fem år): 345

68,6

37,1

Note: Tal for forventet jobeffekt er baseret på virksomhedernes egne forventninger. Et justeret estimat, som er baseret på markedsmodningsfondens midtvejsevaluering, udgør ca. 28 pct. af virksomhedernes egne forventninger (jf. Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden). Det vil sige 97 jobs.