Markedsmodningsfonden skyder millioner i lovende forretningsidéer

Publiceret 24-08-2015

Markedsmodningsfonden medfinansierer 15 projekter, der skal bidrage til, at 22 virksomheder kan komme fra prototype til kommerciel succes. 64 mio. kroner har fonden delt ud i seneste ansøgningsrunde.

22 virksomheder har i sommer fået en god nyhed: Markedsmodningsfonden vil medfinansiere test og tilpasninger af deres innovative løsninger. Medfinansieringen falder på et afgørende tidspunkt i projekternes udvikling, hvor det ellers kan være svært at finde finansiering. Nu får virksomhederne hurtigere deres produkter på markedet til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark. 

Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen:
"Målet med Markedsmodningsfondens medfinansiering er, at virksomhedernes idéer hurtigere kan blive omsat til kommercielle succeser til gavn for vækst og jobskabelsen i hele Danmark. Medfinansieringen kommer på tidspunkt, hvor projekterne typisk har svært ved at finde alternativ finansiering, og investeringerne gør derfor en positiv forskel."

En af virksomhederne, Labster ApS, har udviklet virtual reality undervisningsmidler til naturvidenskab i skoler og på universiteter. Labster simulerer forsøg online, som sjældent udføres i et laboratorium, fordi de enten ville være for dyre, pladskrævende eller farlige for de studerende. Formålet med medfinansieringen fra Markedsmodningsfonden er at teste og tilpasse undervisningsmaterialerne i samarbejde med undervisere og studerende. Labster forventer at skabe 20 nye job og øge omsætningen med 32 mio. kr. de kommende fem år.

Crowdfunding underbygger markedspotentialet

Som noget nyt tilbyder Markedsmodningsfonden også medfinansiering til virksomheder, som kan skaffe en del af deres finansiering via etablerede crowdfunding-platforme som fx Kickstarter og Boomerang. Om det siger fondens bestyrelsesformand Carsten Bjerg:  

Vi så et behov for at imødekomme særligt ansøgere med forbrugerrettede produkter, da disse i langt højere grad har svært ved at sandsynliggøre produktets markedspotentiale. Med crowdfunding får virksomhederne mulighed for at demonstrere efterspørgslen på deres produkt, og derved sandsynliggøre markedspotentialet. Vi kan derefter medfinansiere den test- og tilpasningsperiode, der kommer efter en succesfuld crowdfunding-kampagne. 

To crowdfunding-projekter har i denne omgang fået medfinansiering. Rokoko Electronics skal fx crowdfunde deres innovative produkt, nemlig motion-capture dragter, der gør det muligt at producere bevægelser i film og spil til en langt lavere pris og uden specialbyggede dragter. Begge virksomheder skal i løbet af efteråret vise deres markedspotentiale ved at rejse minimum 250.000 kr. på en crowdfunding-platform.

Markedsmodningsfonden har næste ansøgningsfrist den 7.-14. september for ansøgninger via en ny, dialogbaseret ansøgningsproces. 

Kontaktperson: Martin Hein, telefon 91 39 94 55

Ved ansøgningsfristen den 19. marts 2015 var der indkommet 72 ansøgninger, som samlet beløb sig til 250 mio. kr. i ansøgt medfinansiering. Af de 72 ansøgninger valgte bestyrelsen at give tilsagn til 15 projekter med deltagelse af 22 virksomheder for et samlet beløb på 64 mio. kr.

De 15 medfinansierede projekter er:

 

 

Samlet projektbudget

(mio. kr.)

Medfinansiering

(mio. kr.)

1

Achoo blogger Influencer Platform

Formålet er at teste og verificere merværdien ved en software, der gør det muligt for brands at identificere hvilke blogs, der giver mest return on investment baseret på brugernes reaktioner på brandet.

Projektholder: Achoo ApS

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 170

7,6

3,4

2

Cleanfield Danmark ApS (Garanti)

BioBox-systemet giver en accelereret og kontrolleret omsætning af organiske forureninger i jord. Garantien kan bl.a. nedbryde de barrierer, der er ved nye produkters indtrængning på et marked pga. nervøsiteten ved at investere i en løsning, som endnu ikke er kendt.

Projektholder: Cleanfield Danmark ApS

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 418

12,0

9,6

3

COTIS: Compact TI Sapphire laser system

Formålet er at teste og tilpasse den næste generations lasere, der bygger på en ny teknologi, kaldet ”Tapered Diode Double Lasers” (TDDL). Denne teknologi kombinerer ifølge ansøger alle de bedste funktionaliteter fra hidtidige teknologier, og er samtidig en væsentligt billigere løsning.

Projektholder: Norlase ApS

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 40

8,1

4,6

4

Exilator Mega Yacht (Garanti)

Exilator tilbyder et nyt produkt som er markant miljø-forbedrende på de tre nøgleområder udledninger, lugt og støj på super- og mega-yachts. En garanti vil øge yachtværfternes risikovillighed til at være ’first movers’ og gøre det lettere at få de første referencekunder.

Projektholder: Exilator ApS

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 46

6,8

5,4

5

FlowMoni: Non-invasivt online flow og varme monitoreringssystem til rør med væskegennem-strømning for overvågning og forbrugsafregning

Formålet er at teste FlowMoni som er en ny, billig og fleksibel teknologi til måling og overvågning af vand- og varmeforbrug i industrien og boligsektoren.

Projektholder: ReMoni ApS

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 87

7,8

3,7

6

GAN ComplyGo - Automated SME Integrity Compliance

Formålet er at storskalateste en software, der automatiserer tidligere arbejdstunge opgaver i forbindelse med SMV’ers overholdelse af internationale regelsæt om integritet og antibestikkelse.

Projektholder: Gan Integrity Solutions ApS

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 206

7,6

3,4

7

GRIPTECH - fremtidens løfteudstyr til mineindustrien

Formålet med projektet er test og tilpasning af nyudviklet ’GRIPTECH Tyre Mounting Handler’ til håndtering af dæk og hjul op til 11 ton.

Projektholder: Just Easy Tools ApS

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 30

5,7

3,2

8

ModulRAS

Formålet er test og tilpasning af Modul-RAS, et nyt anlæg og koncept til bæredygtig fiskeproduktion. Løsningen sikrer reducerede etablerings- og produktionsomkostninger ift. eksisterende anlæg. 

Projektholder: Inter Aqua Advance - IAA A/S

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 800

7,3

4,3

9

Newgrind

Formålet er at markedsmodne en ny CNC-løsning, der kan slibe værktøjer 5 gange hurtigere end markedets eksisterende løsninger. Samtidig vil det være muligt hurtigere at omstille sine slibeopgaver, hvorfor det vil være rentabelt at producere værktøjer i meget små styktal.

Projektholder: Viking CNC A/S

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 12

8,6

3,8

10

Raymio the SunGuardian (Crowdfunding)

Formålet er at crowdfunde Raymio, som er et wearable armbånd med indbygget UV måler. Udformningen af løsningens variable algoritme skal testes, og der skal sikres korrekt dataindsamling og gengivning.

Projektholder: Raymio IvS

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 25

1,3

0,7

11

Revolutionerende undervisningsprodukter til natur-videnskab baseret på Virtual Reality briller og taktile handsker

Formålet er at teste og tilpasse en produktpakke af Virtual Reality laboratoriesimulationer. Produktpakken består af et softwareprogram, et sæt virtual reality briller og et par taktile handsker.

Projektholder: Labster ApS

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 20

9,9

5,7

12

SALTO - democratizing motion capture

(Crowdfunding)

Formålet er at teste og tilpasse en motion capture-dragt, der gør det muligt at producere bevægelser i film og spil til en langt lavere pris og uden specialbyggede studier.

Projektholder: Rokoko Electronics IVS

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 95

2,5

1,3

13

Shipbeat SME Shipping

Formålet er at teste og tilpasse en platform, som forbinder SMVer med fragtselskaber i én enkelt integration. Således undgår de at skulle lave enkeltaftaler med fragtselskaber, og dermed kan de nemmere og billigere få levering til og fra virksomheden.

Projektholder: Shipbeat ApS

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 85

6,2

2,8

14

Stjernepressen - Stjerne briket presse - SBP-9 - Star Briquetting (Garanti)

C.F. Nielsen har udviklet en ny briketteringspresse med høj kapacitet til et vanskeligt råmateriale (torrefied wood) og lave produktionsomkostninger.

Projektholder: C.F. Nielsen A/S

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 13

12,0

9,6

15

v-TAC

Formålet er at teste en ny softwareløsning, der gør det muligt at erstatte arterieblodprøver med mindre komplekse veneblodprøver kombineret med en blodgasanalyse.

Projektholder: OBI ApS

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 7

4,6

2,1

I alt

Forventet jobeffekt (efter fem år): 2054

112,2

63,7