Økonomisk status på bankpakkerne

Publiceret 09-04-2015

Den økonomiske status på bankpakkerne er aktuelt et overskud på ca. 16 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter og indtægter frem til ultimo 2014, samt et skøn for renteindtægter og garantiprovision fra individuelle statsgarantier for 2015.