Negative renter er håndterbare for realkreditten

Publiceret 28-04-2015

Erhvervs- og vækstministeren nedsatte i februar 2015 en hurtigtarbejdende arbejdsgruppe, der skulle se på realkreditinstitutternes udfordringer med negative renter på realkreditlån. Arbejdsgruppen har nu afleveret sin rapport til erhvervs- og vækstministeren.

Arbejdsgruppen konkluderer, at udfordringerne med negative renter kan afgrænses til lån og obligationer med variabel rente, hvor renten tilpasses hyppigere, end lånene refinansieres.

Arbejdsgruppen konkluderer endvidere, at det er op til de enkelte realkreditinstitutter at beslutte, hvordan man vil håndtere eventuelle negative renter på eksisterende lån. Det vil bero på en fortolkning af de relevante låne- og obligationsvilkår og almindelige aftaleretlige regler.

Det har derfor været arbejdsgruppens fokus at drøfte modeller for håndtering af negative renter på nye realkreditlån med variabel rente. Arbejdsgruppen finder, at der overordnet er tre løsningsmodeller. Den ene model indebærer, at der lægges et gulv under kuponrenten på 0 pct. De to andre modeller har det tilfælles, at der ikke lægges et gulv under kuponrenten. Arbejdsgruppen fastslår, at det ikke på forhånd kan afgøres hvilken model, der er bedst for låntager, og anbefaler ikke en konkret model.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen:

"Jeg er glad for, at vi nu har fået skabt klarhed omkring, hvordan realkreditinstitutterne fremadrettet kan håndtere negative renter. Det er godt for låntagerne og for den fortsatte tillid til dansk realkredit."

"Jeg er samtidig tilfreds med, at de modeller, arbejdsgruppen peger på, alle indebærer, at låntagerne fremadrettet modtager den negative rente."

"I forhold til de opstillede modeller, så synes jeg, at det er mest naturligt, at låntager løbende modtager den negative rente enten som nedskrevet restgæld eller direkte som en betaling. Det er det mest logiske og gennemsigtige for forbrugerne, også ift. skattebetaling. Jeg har dog forståelse for, at der kan være behov for at anvende en model med et gulv for kuponrenten i en overgangsperiode, indtil investorerne er klar til at håndtere negative kuponrenter."

"Arbejdsgruppen ser ikke umiddelbart behov for lovgivning på området. Jeg vil dog følge området tæt med henblik på at vurdere, om renteudviklingen og institutternes håndtering heraf giver anledning til lovgivningsmæssige initiativer."

Arbejdsgruppen har haft deltagelse af repræsentanter fra realkreditinstitutterne, Realkreditrådet, Realkreditforeningen, Finansrådet, Forsikring & Pension, VP Securities, Finanstilsynet, Nationalbanken, Skatteministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet. Erhvervs- og Vækstministeriet har været formand for arbejdsgruppen.

Med henblik på at afklare behandlingen af negative renter, udsendte SKAT den 27. februar 2015 et såkaldt "styresignal", der nærmere fortolker de gældende regler. SKAT fastslår i styresignalet, at negative renter skal sidestilles med positive renter i skattemæssig henseende. Renteudgifterne er således fradragsberettigede for långiver (indskyder i en bank eller obligationsinvestor), og renteindtægterne er skattepligtige for låntager. Der henvises i øvrigt til SKATs styresignal om negative renter.

Rapport om negative renter på realkreditlån

Negative mortgage rates can be handled

Report on Negative Mortgage Rates (pdf)