Det nye Konkurrenceråd er på plads

Publiceret 29-04-2015

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen har i dag udpeget medlemmerne af det nye Konkurrenceråd.

Fra 1. juli 2015 omlægges Konkurrencerådet, så det består af syv medlemmer i stedet for det nuværende råd med 18 medlemmer.

Konkurrencerådet træffer afgørelser i større og principielle sager om overtrædelse af konkurrenceloven og i større fusionssager. Konkurrencerådets arbejde med at håndhæve konkurrenceloven har til formål at fremme konkurrencen til gavn for både forbrugere og virksomheder.

Rådets syv medlemmer skal i fællesskab repræsentere særligt kendskab til konkurrenceret og konkurrenceøkonomi, praktisk ledelseserfaring fra erhvervslivet og særligt indblik i forbrugerforhold.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen:

"Medlemmerne af det nye Konkurrenceråd er en blanding af nye, kompetente kræfter og personer med stor erfaring fra det nuværende Konkurrenceråd. Det sikrer kontinuitet og fornyelse i rådets vigtige arbejde."

"Jeg takker samtidig medlemmerne af det nuværende Konkurrenceråd for deres store indsats."

Omlægningen af Konkurrencerådet sker som led i Vækstpakke 2014, hvor regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik aftale om at styrke håndhævelsen af konkurrenceloven.

Konkurrencerådet består fra d. 1. juli 2015 af følgende medlemmer:

  • Christian Schultz, økonom, professor og institutleder ved Københavns Universitet. Nuværende formand og også formand for det nye råd
  • Caroline Heide-Jørgensen, jurist og professor ved Københavns Universitet. Nuværende næstformand og også næstformand for det nye råd
  • Philipp Schröder (nyt medlem), økonom og professor ved Aarhus Universitet
  • Pernille Wegener Jessen, jurist og lektor ved Aarhus Universitet
  • Jan-Erik Svensson (nyt medlem), tidligere partner i advokatfirmaet Gorrissen Federspiel
  • Vibeke Krag (nyt medlem), cand. jur., professionelt bestyrelsesmedlem og tidligere koncerndirektør i Codan.
  • Torsten Ringberg (nyt medlem), professor ved Copenhagen Business School