Vækst skaber muligheder

Publiceret 10-09-2014

Regeringens vedvarende fokus på danske virksomheders konkurrenceevne, samt den ansvarlige lønudvikling, betyder, at dansk økonomi i dag står godt rustet til at klare sig i en tid med fornyet usikkerhed i verdensøkonomien. Men også i de kommende år vil der være behov for at højne de danske lønmodtageres kompetencer og virksomheders evne til at klare sig i en stadig skarpere global konkurrence. Det fremgår af regeringens redegørelse om vækst og konkurrenceevne.

Redegørelsen er regeringens årlige tjek på, hvordan Danmark klarer sig i den internationale konkurrence. 

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen udtaler:

"Redegørelsen for vækst og konkurrenceevne viser, at Danmark klarer sig godt i den internationale konkurrence. Men vi kan ikke læne os tilbage. Der vil også i de kommende år være behov for et skarpt fokus på væksten i dansk økonomi. Det er vejen til at sikre fortsat vellønnede job i Danmark og et velfungerende velfærdssamfund. Som det fremgår af redegørelsen har regeringen med de iværksatte vækstplaner og vækstaftaler igangsat initiativer, der vil øge væksten og velstanden med 11,5 milliarder frem med 2020. Regeringen fortsætter arbejdet i den kommende tid, så vi når målet om at øge BNP med 20 milliarder. Det er afgørende for mig, at vi sikrer virksomhederne gode rammer for produktion og arbejdspladser, så Danmark kan komme på vækstsporet."
 
Af regeringens indsatsområder kan bl.a. nævnes:
  • Investeringer i uddannelse giver virksomhederne adgang til dygtige medarbejdere. Regeringen har bl.a. derfor gennemført både en folkeskolereform og en reform af erhvervsuddannelserne.
  • Styrket konkurrenceevne og et hjemmemarked som er konkurrenceudsat, er af stor betydning for vores internationalt orienterede erhverv. Regeringen har bl.a. fokus på effektivisering af forsyningssektorerne.
  • Flere vækstvirksomheder. Fokus er på, at få flere danske virksomheder til at vokse sig store. Regeringen har bl.a. styrket små og mellemstore virksomheders adgang til vækstkapital.
  • Investeringer i avanceret produktion. Regeringens har med strategien for Danmark som produktionsland fokus på dette område, hvor genopretningen af lønkonkurrenceevnen forbedrer muligheden for at vende tendensen, så Danmark ikke fremadrettet taber flere produktionsarbejdspladser end vores nabolande. Og hvor udviklingen i avanceret produktion og automatisering giver yderligere potentiale for at udvikle produktion i Danmark, blandt andet fordi andre faktorer end lønomkostninger får stigende betydning.

Læs Redegørelse om vækst og konkurrenceevne 2014