Finanstilsynets nye bestyrelse er fuldtallig

Publiceret 30-09-2014

Erhvervs- og vækstministeren har udpeget Kerstin af Jocknick som det syvende og sidste medlem af Finanstilsynets bestyrelse.

Kerstin af Jocknick er viceguvernør i Sveriges Riksbank og har stor indsigt i finansielle forhold.

Bestyrelsens sammenætning

Professor, dr.jur., Københavns Universitet, Mads Bryde Andersen (formand)
Professor, Ph.d., CBS, David Lando (næstformand)
Viceguvernør i Sveriges Riksbank, Kerstin af Jocknick
Fhv. viceordførende direktør Jakob Brogaard
Fhv. direktør Jan Hoffman
Chief Financial Officer, Bestseller A/S, Lise Kaae 
Vicedirektør, Danmarks Nationalbank, Jens Lundager

Fakta

Udpegningen af bestyrelsen i Finanstilsynet sker i henhold til lov om finansiel virksomhed § 345. Udpegningen er for en periode på 2 år, med mulighed for genudpegning. Bestyrelsen skal bestå af 7 medlemmer. Bestyrelsen sammensættes efter loven af 3 medlemmer med juridisk, økonomisk og finansiel indsigt, 2 medlemmer med ledelsesmæssig baggrund fra den finansielle sektor, 1 medlem med ledelsesmæssig baggrund fra det øvrige erhvervsliv og 1 medlem fra Danmarks Nationalbank. 
Finansdirektør Christian Ølgaard, Erhvervs- og Vækstministeriet, er udpeget til observatør i bestyrelsen.
Bestyrelsen i Finanstilsynet skal give faglig, organisatorisk og ledelsesmæssig sparring til Finanstilsynets direktion samt træffe tilsynsmæssige afgørelser mv.