Regeringen moderniserer krav til virksomheders miljørapportering

Publiceret 28-10-2014

I dag lancerer erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen og miljøminister Kirsten Brosbøl sammen en række nye initiativer, der moderniserer og forenkler virksomheders miljørapportering – og samtidig hjælper miljøvenlige virksomheder til at blive endnu grønnere.

Regeringen stiller nu krav til de 1100 største danske virksomheder om, at de fremover skal forholde sig til miljøet, når de laver årsregnskab. Til gengæld bliver det samtidig nemmere for virksomhederne at rapportere om deres påvirkning af miljøet.

Begge dele indgår i en ny, forenklet miljørapportering, som miljøministeren og erhvervs- og vækstministeren sammen fremlægger i dag.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen:
"Det skal være let for virksomheder at arbejde med miljø. Derfor er jeg glad for, at vi nu kan præsentere en ny måde at lave miljørapportering på, som er tilpasset den enkelte virksomhed"

Større miljøfokus gavner bundlinjen

Den moderniserede miljørapportering skal på den ene side sikre, at virksomhederne fremover har fokus på miljøet ved at indføre ”miljø” som rapporteringskrav i årsregnskabsloven.

På den anden side afskaffer regeringen de grønne regnskaber, der har vist sig ikke at virke efter hensigten, og som er blevet overhalet indenom af virksomhedernes frivillige miljørapportering.

Derudover indfører regeringen en række yderligere initiativer som træning af virksomheder i miljøledelse, et øget fokus på miljøbelastninger i hele leverandørkæden, og så skal det være lettere for kunder, leverandører og investorer at gennemskue, hvordan virksomhederne klarer sig på en række grønne parametre.

Miljøminister Kirsten Brosbøl:
"Med rækken af nye tiltag forstærker vi virksomhedernes opmærksomhed på at minimere forureningen og spare på klodens ressourcer. Det vil gavne miljøet, men det vil på samme tid sikre virksomhederne en bedre bundlinje."

Fakta:

  • Miljø indføres som rapporteringskrav i årsregnskabslovens § 99a, stk. 3. Det betyder, at de 1100 virksomheder, der årligt rapporterer om samfundsansvar, nu også skal forholde sig til de miljømæssige konsekvenser ved deres aktiviteter. Initiativet vil indgå i lovforslag om ændring af årsregnskabsloven, som bliver sendt i høring i dag.
  •  Fokus øges på virksomheders brug af Environmental Profit & Loss metoden, der giver virksomhederne et økonomisk miljøregnskab over virksomhedens miljøbelastninger i hele leverandørkæden. 
  • Brugen af miljøledelse understøttes med en indsats rettet mod særlige brancher, herunder sparring med og træning af virksomhederne.
  • Der udvikles et værktøj til benchmarking, som bygger på virksomhedernes rapportering. Formålet er at gøre danske virksomheders indsats for samfundsansvar, herunder miljøforhold, mere synlig over for såvel virksomheden selv og dens ejere, som potentielle investorer og kunder. 
  • De grønne regnskaber afskaffes. Men ca. en fjerdedel af de virksomheder, der i dag indberetter deres grønne regnskaber, vil fortsat årligt skulle indberette til EU’s forureningsregister PRTR om de vigtigste udledninger og overførsler af problematiske stoffer fra virksomheden.