Ny rapport fra arbejdsgruppen om lige konkurrencevilkår mellem penge- og realkreditinstitutter

Publiceret 06-10-2014

Arbejdsgruppen om lige konkurrencevilkår mellem penge- og realkreditinstitutters er kommet med en foreløbig afrapportering.

Arbejdsgruppen anbefaler en justering af bekendtgørelse om refinansiering af rentetilpasningslån vedrørende renten ved forlængelse af et realkreditinstituts obligationer i en afviklingssituation. Hensigten er at ensarte vilkårene for realkreditinstitutter og pengeinstitutter på dette punkt.

Arbejdsgruppen er nedsat af erhvervs- og vækstministeren, som følge af aftalen om regulering af refinansieringsrisiko fra februar 2014.

Foreløbig afrapportering fra arbejdsgruppen om lige konkurrencevilkår mellem penge- og realkreditinstitutter