Ny komité skal sikre bedre fondsledelse

Publiceret 01-10-2014

Hvad er god fondsledelse? Og hvordan sikrer vi, at den bliver udbredt til de mange erhvervsdrivende fonde i Danmark? Det skal en ny Komité for god Fondsledelse være med til at finde ud af. Samtidig skal komitéen skabe mere åbenhed om ledelsen af de erhvervsdrivende fonde, der bidrager væsentligt til det danske samfund gennem ejerskab af danske virksomheder og gennem donationer til for eksempel kunst, kultur, videnskab og sociale aktiviteter.

Komitéen blev nedsat i forbindelsen med den modernisering og fremtidssikring af fondslovningen, som regeringen har gennemført med et bredt flertal i Folketinget.

Formand for komitéen bliver Marianne Philip, partner og advokat hos Kromann Reumert. Ligesom resten af komiteen er hun udnævnt af erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen.
 
Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen:
"Det er et stærkt og kompetent hold, vi har fået sat. Komitéens medlemmer har en stor viden og praktisk erfaring med fondsledelse. Det er derfor min forventning, at komitéen kommer til at sætte kursen for god fondsledelse i Danmark og samtidig hermed øger den generelle viden om fondenes arbejde."

Formanden for Komitéen Marianne Philip:
"Jeg ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde i komitéen omkring de opgaver, der venter. Vi tager nu fat på at udarbejde et sæt anbefalinger for god fondsledelse, hvor vi har et rigtigt godt udgangspunkt med det udkast, som Erhvervsfondsudvalget har udarbejdet."

Komitéen består af

 • Formand Marianne Philip, partner og advokat hos Kromann Reumert
 • Lars-Erik Brenøe, direktør i A.P. Møller – Mærsk A/S
 • Rasmus Kristian Feldthusen, professor ved Københavns Universitet
 • Finn L. Meyer, Partner, statsautoriseret revisor hos Ernst & Young
 • Birgitte Nauntofte, direktør i Novo Nordisk Fonden 
 • Søren Thorup Sørensen, direktør i KIRKBI A/S 
 • Dorrit Vanglo, direktør i Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Erhvervsstyrelsen er sekretariat for Komitéen for god Fondsledelse.

Fakta

Den nye lov om erhvervsdrivende fonde forudsætter, at der nedsættes en Komité for god Fondsledelse, og at komitéen udarbejder et sæt anbefalinger for god fondsledelse. Formålet med anbefalingerne er at skabe mere åbenhed om ledelsen af de erhvervsdrivende fonde og deres forhold.

 • Alle erhvervsdrivende fonde skal forholde sig til anbefalingerne og skal i fondens årsrapport eller på fondens hjemmeside medtage bestyrelsens redegørelse herom.
 • Komitéen er en uafhængig komité, hvis primære opgave er at udarbejde et sæt anbefalinger for god fondsledelse, at vedligeholde disse, samt at støtte udviklingen af best practice for god fondsledelse i Danmark.
 • Det er hensigten, at anbefalingerne for god fondsledelse kan udstedes ved årsskiftet, således at de er klar, når den nye lov forventeligt træder i kraft 1. januar 2015. De erhvervsdrivende fonde vil første gang skulle forholde sig til anbefalingerne for god fondsledelse i forbindelse med aflæggelse af årsrapport for 2015.
 • Når komitéen har udarbejdet et forslag til anbefalinger for god fondsledelse, skal forslaget sendes i høring, inden de endelige anbefalinger udstedes af komitéen. Resultatet af høringen og komitéens reaktion på høringsudtalelser vil blive offentliggjort