Erhvervs- og vækstministeren udpeger bestyrelse til at administrere statens olie- og gasfond

Publiceret 14-10-2014

Nordsøenhedens syv bestyrelsesmedlemmer er udpeget.

Nordsøenheden varetager via Nordsøfonden statens deltagelse i olie- og gaslicenser i Danmark. Nordsøfonden havde i 2013 en omsætning på 9 milliarder kroner.
 
Henrik Normann bliver bestyrelsesformand for Nordsøenheden, der varetager statens deltagelse i olie- og gaslicenser i Danmark. Henrik Normann har en solid ledelsesmæssig baggrund som direktør for Nordisk Investeringsbank og som direktør i Danske Bank koncernen.
 
De andre medlemmer af bestyrelsen er: 
 
• Karsten Knudsen (næstformand), tidligere direktør i Nykredit. 
• Sanne Weidner, chefjurist ved Arla Foods. 
• Birgitte Brinch Madsen, direktør i Brinch Advice. 
• Berit Rynning, direktør i Holther & Skårvik A/S 
• Christian Herskind, adm. direktør Refshaleøen Holding A/S
• Mads Andersen, formand for industrigruppen i 3F.
 
Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen:
 
- Vi har fået sammensat en faglig kompetent bestyrelse for Nordsøenheden. Den skal være med til at sikre, at Nordsøfondens deltagelse i efterforskning og produktion af olie og gas i Danmark sker på en måde, så Danmark får størst mulig værdi ud af vores fælles ressourcer i undergrunden. 
 
Den kommende bestyrelsesformand Henrik Normann ser frem til den forestående opgave: 
 
- Nordsøenheden er en spændende virksomhed, der står over for mange store udfordringer i den kommende tid. Jeg glæder mig til at bygge videre på det arbejde, der allerede udføres i dag.

Fakta om Nordsøenheden og Nordsøfonden:

Nordsøenheden

Nordsøenheden administrerer Nordsøfonden og har til formål at skabe den størst mulige værdi for staten af Nordsøfondens deltagelse i efterforskning og produktion af olie og gas i Danmark. Nordsøenheden træffer således tekniske, økonomiske, juridiske og kommercielle beslutninger, der er af stor betydning for fondens investeringer og indtægter – både for de involverede olie- og gasselskaber og for det danske samfund som helhed.
 
Med lov om Nordsøenheden og Nordsøfonden omdannes Nordsøenheden til en selvstændig offentlig virksomhed (SOV) med egen bestyrelse. Bestyrelsen har til opgave at understøtte Nordsøenhedens forretningsmæssige, tekniske, organisatoriske og økonomiske beslutninger. 

Nordsøfonden

Nordsøfonden deltager på statens vegne som ikke-operativ partner med 20 pct. i alle nyere danske licenser samt i Dansk Undergrunds Consortium (DUC). Nordsøfonden  deltager således i både produktion og efterforskning i nye og eksisterende licenser. 
 
Nordsøfonden er Danmarks 3. største olie- og gasproducent med en gennemsnitlig olieproduktion på ca. 31.000 tønder olie om dagen og en gennemsnitlig gasproduktion på 600 mio. m3 om året.

Nordsøfonden havde ved udgangen af 2013 en samlet omsætning på ca. 9 mia. kr. og et samlet resultat på ca. 1,2 mia. kr.