Alle forbrugere får nu adgang til indlånskonti på fair og rimelige vilkår

Publiceret 20-10-2014

En arbejdsgruppe under Finanstilsynet anbefaler, at alle forbrugere skal have retskrav på to forskellige indlånskonti.

Den ene konto er en enkel og billig indlånskonto med få funktioner. Kontoen kan bruges til at overføre løn eller offentlige sociale ydelser, indsætte og hæve kontanter, og der er tilknyttet et betalingskort med saldokontrol. Denne konto skal for kunden være gratis eller højst koste 15 kr. om måneden eller 180 kr. om året.

Den anden konto har flere funktioner. Her vil kunderne også få adgang til blandt andet netbank og betalingsservice. Denne konto skal enten være gratis eller tilbydes mod et gebyr, som ikke må overstige omkostningerne tillagt en rimelig fortjeneste. Finanstilsynet skal føre tilsyn med gebyrets størrelse. Denne konto svarer til den konto, som følger af et nyligt vedtaget EU-direktiv.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen udtaler: 

"Det muliggør, at forbrugerne ikke skal betale for funktioner, som de ikke har behov for. Det synes jeg er en fornuftig ordning. Jeg vil nu igangsætte det nødvendige lovarbejde med henblik på at følge op på arbejdsgruppens anbefalinger".

Rapport om indlånskonti på fair og rimelige vilkår