Produktionserhverv skal sikre midtjysk vækst

Publiceret 13-11-2014

Regeringen og Vækstforum Midtjylland har i dag indgået en aftale om et vækstpartnerskab, der skal være med til at sikre øget vækst og beskæftigelse i Region Midtjylland

Aftalen rummer en række konkrete initiativer blandt andet med fokus på at øge automatisering i små og mellemstore produktionsvirksomheder, vækstmuligheder inden for fødevareområdet samt om uddannelse og adgang til kvalificeret arbejdskraft i regionen.

Erhvervs- og Vækstminister, Henrik Sass Larsen.

"Med vækstpartnerskabet tager vi en række skridt for at styrke væksten i Midtjylland. Der etableres i foråret et vækstprogram, der kan styrke konkurrenceevnen i op til 1000 små og mellemstore produktionsvirksomheder. Vi styrker også indsatsen for at tiltrække investeringer til fødevareklyngen, og vi samarbejder om at udvikle et nationalt vindprogram med vindmølleindustrien og de vestdanske regioner. Her ønsker vi at tage førertrøjen i forhold til udviklingen af de fremtidige industristandarder, der bliver stadig vigtigere i den globale konkurrence."

Som et led i aftalen indgår Undervisningsministeriet og Vækstforum Midtjylland et samarbejde om at styrke unge og voksnes erhvervsrettede kompetencer, så de bliver målrettet virksomhedernes behov. 

Undervisningsminister, Christine Antorini

"Vi skal uddanne unge og voksne, så deres kompetencer passer med behov, som virksomhederne har for kvalificeret og innovativ arbejdskraft. Det sikrer denne aftale, hvor vi bl.a. kan give et målrettet kompetenceløft af ufaglærte."

Regionsrådsformand, Bent Hansen

"Jeg er meget tilfreds med den nye aftale, der formår at forene de regio-nale styrkepositioner og de nationale ønsker om vækst. I Region Midtjylland tilbyder vi allerede i dag det midtjyske vækstlag en stribe stærke virksomhedsprogrammer, og med vækstpartnerskabsaftalen vil vi rette yderligere fokus mod fødevaresektoren i en national sammenhæng. Det skal sætte os i stand til at tiltrække de rette investorer og skabe grobund for flere vækstiværksættere. Samtidig skal vi naturligvis videreudvikle FOOD Festival som det internationale udstillingsvindue for den danske fødevaresektor."
 
Koncerndirektør Grundfos, Lars Aagaard
 
"For mig er det vigtigt, at virksomhederne kan gennemskue de mange tilbud i erhvervsfremmesystemet. Her giver vækstpartnerskabsaftalen mulighed for at koordinere de regionale og nationale tiltag, så vi kan vælge nøjagtig de indsatser, der er brug for, og synliggøre effekten af dem. Vi har i dag indgået en fokuseret aftale, som blandt andet handler om vækstprogrammer for produktionsvirksomheder og om behovet for kvalificeret arbejdskraft.
Et konkret eksempel, der rækker langt ud over Danmarks grænser, er vores arbejde med at binde virksomheder sammen i en satsning omkring vandteknologi. Her etableres Danish Water Technology House i Singapore. At være i Singapore er virkeligt et udstillingsvindue mod verden, som jeg er sikker på kan bringe yderligere eksportindtægter til Danmark."
 
 
 

Oversigt over udvalgte initiativer i regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum for Region Midtjylland

Regeringen og Vækstforum for Region Midtjylland er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling, blandt andet med følgende indsatser:
 

Styrke Danmark som produktionsland

  • Der iværksættes et vækstprogram for op til 1000 små og mellemstore produktionsvirksomheder i hele landet, hvor midtjyske produktionsvirksomheder får adgang til ekspertrådgivning om konkrete tiltag, som kan gennemføres med henblik på øget produktivitet og konkurrenceevne, fx øget automatisering.
  • Der gennemføres en indsats for op til 150 vækstvirksomheder, hvor midtjyske vækstvirksomheder tilbydes et intensivt sparrings- og acceleratorforløb efter inspiration fra bl.a. USA, hvor store virksomheder og succesfulde iværksættere oftere er involveret i det lokale iværksættermiljø og geninvesterer deres tid og penge i at hjælpe nye vækstvirksomheder. 
  • Der udvikles et træningsforløb, hvor medarbejdere i midtjyske produktionsvirksomheder får kompetencer til at procesoptimere og produktudvikle med fokus på at øge ressourceeffektiviteten i virksomhederne. 

Kvalificeret arbejdskraft: 

  • Samarbejdet om den virksomhedsrettede kompetenceindsats styrkes på tværs af erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet for at sikre, at midtjyske virksomheder får en sammenhængende og koordineret tilbud om rekruttering og efteruddannelse mv. 
  • Der iværksættes en styrket indsats for at øge andelen af unge og voksne i Region Midtjylland, der får relevante erhvervsrettede kompetencer. Det skal bidrage til, at virksomhederne får arbejdskraft med de kvalifikationer, de har brug for.

Udvikle den danske fødevareklynge: 

  • Invest in Denmark vil opprioritere indsatsen for at tiltrække investeringer til den danske fødevareklynge i samarbejde med Foreningen Vestdansk Investeringsfremme. Det vil styrke vækst og udvikling i midtjyske fødevarevirksomheder og bidrage til øgede markedsandele. 
  • Food Festival udvikles til et internationalt fyrtårn, der styrker markedsføringen af Danmark som et attraktivt fødevareland for nye virksomheder, iværksættere og investorer. Det danske samarbejde på fødevareområdet udbygges, så virksomheder fra alle regioner også får gavn af Region Midtjyllands fødevareindsats.