Ny vækstaftale skal løfte erhvervslivet i Region Sjælland

Publiceret 12-11-2014

Regeringen og Vækstforum Sjælland har i dag indgået en aftale om et vækstpartnerskab, der giver en række nye vækstmuligheder for virksomheder i regionen.

Et vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder, en styrket indsats for bedre bredbånd og mobildækning og en virksomhedsrettet kompetenceindsats. Det er tre centrale initiativer i det vækstpartnerskab, som regeringen i dag har indgået med Vækstforum Sjælland. Formålet er at skabe mere vækst og beskæftigelse i Region Sjælland. 

Erhvervs- og vækstminister, Henrik Sass Larsen:

Det skal være attraktivt at producere i Danmark. Derfor sætter vi gang i konkrete initiativer og investeringer, som skal være med til at sikre fremtidens arbejdspladser i Region Sjælland. Aftalen betyder blandt andet, at mange af regionens virksomheder vil få mulighed for at realisere deres vækstpotentiale, fx gennem investeringer i avancerede produktionsformer eller bedre ressourceudnyttelse. 
Et andet initiativ i aftalen bliver at arbejde for bedre bredbåndsforbindelse og mobildækning i de områder på Sjælland, hvor det i dag kniber med forbindelsen.

Minister for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen:

Velfungerende bredbånd og ordentlig mobildækning er afgørende for vækst og bosætning i landdistrikterne. Med aftalen vil regeringen og Vækstforum Sjælland samarbejde om at få kortlagt bredbåndsnettet og mobildækningen i Region Sjælland. På den måde kan vi skabe optimale betingelser for at målrette vores kommende vækstplan for IKT og digital vækst, så vi sikrer den bedst mulige IKT-infrastruktur i regionen.

Hos Vækstforum Sjælland er der tilfredshed med aftalen og særligt de elementer, der kan gøre en forskel for regionens erhvervsliv. 

Regionsrådsformand, Jens Stenbæk:

Vi skal bruge de store anlægsinvesteringer til at skabe varig vækst og blivende beskæftigelse i Region Sjælland. Derfor vil vi bruge de kommende års byggerier til at skabe innovation særligt inden for bygge- og anlægsbranchen. Regeringen og Vækstforum vil sammen skabe vækst i 300 - 400 små og mellemstore virksomheder i forbindelse med de muligheder og opgaver, der opstår i forbindelse med byggeriet af tunnelen under Femern Bælt. Vi vil også bruge de store anlægsinvesteringer som en løftestang til at få opkvalificeret den store gruppe af kortuddannede og ufaglærte i Region Sjælland.
 

Tillæg om administrative samarbejder

Oversigt over udvalgte initiativer i regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland

Regeringen og Vækstforum Sjælland er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling, blandt andet med følgende indsatser:

Styrke Danmark som produktionsland

 • Der iværksættes et vækstprogram for op til 1000 små og mellemstore produktionsvirksomheder i hele landet, hvor sjællandske produktionsvirksomheder får adgang til ekspertrådgivning om konkrete tiltag, som kan gennemføres med henblik på øget produktivitet og konkurrenceevne, fx øget automatisering.  
 • Der gennemføres en indsats for op til 150 vækstvirksomheder, hvor sjællandske vækstvirksomheder tilbydes et intensivt sparrings- og acceleratorforløb efter inspiration fra bl.a. USA, hvor store virksomheder og succesfulde iværksættere oftere er involveret i det lokale iværksættermiljø og geninvesterer deres tid og penge i at hjælpe nye vækstvirksomheder. 
 • Der udvikles et træningsforløb, hvor medarbejdere i sjællandske produktionsvirksomheder får kompetencer til at procesoptimere og produktudvikle med fokus på at øge ressourceeffektiviteten i virksomhederne.

Samarbejde om forbedring af bredbånds- og mobildækning i Region Sjælland

 • Virksomheder og borgere i Region Sjælland skal sikres en bedre dækning. Derfor kortlægges det, hvor der er områder med huller i bredbånds- og mobildækningen og der udvikles konkrete løsninger i et samarbejde mellem kommuner, Region Sjælland og tele- og bredbåndsselskaber. 

Øget ressource-effektivitet og biobaserede løsninger i industriel produktion

 • Der samarbejdes om at fremme sjællandske virksomheders strategiske miljøarbejde og forebyggelse af affald, der kan reducere virksomhedernes omkostninger til fx affald. 
 • Med afsæt i Symbiose Centrets erfaringer udvikles nye samarbejds- og udviklingsmuligheder for de virksomheder, der arbejder med ressourceeffektivitet i Region Sjælland. 
 • Det drøftes, hvordan arbejdet med bioøkonomi kan fremmes i regionens virksomheder i samspil med arbejdet i Det Nationale Bioøkonomipanel. 

Styrke vækstpotentialet omkring Femern Bælt-forbindelsen

 • 300-400 små og mellemstore virksomheder i Region Sjælland og Hovedstaden skal have afdækket potentialer for vækst i tilknytning til etableringen af Femern Bælt-forbindelsen, således at virksomhedernes muligheder for at få ordre styrkes.
 • Der iværksættes et Østersøpartnerskab for at gøre den danske del af Østersøen, herunder Femernområdet, attraktivt og kendt. Det skal sikre vækst i regionens turismevirksomheder.

Kvalificeret arbejdskraft

 • Kortuddannede og ufaglærte i regionen opkvalificeres for at kunne varetage nye jobfunktioner, særligt inden for anlæg, så virksomhederne får øget adgang til kvalificeret arbejdskraft.
 • Der iværksættes en styrket indsats for at øge andelen af unge og voksne i Region Sjælland, der får relevante erhvervsrettede kompetencer. 
 • Samarbejdet om den virksomhedsrettede kompetenceindsats styrkes på tværs af erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet for at sikre, at sjællandske virksomheder får sammenhængende og koordinerede tilbud om rekruttering, efteruddannelse mv.