Salg af Nets A/S

Publiceret 24-03-2014

Det er i dag blevet offentliggjort, at Nets A/S vil blive solgt til et konsortium bestående af to amerikanske kapitalfonde (Bain Capital og Advent International) og danske ATP for ca. 17 mia. kr.

ATP investerer i alt 3,6 mia. kr. i risikokapital i Nets A/S. Heraf er 300 mio. kr. egenkapital, mens 3,3 mia. kr. er en såkaldt ”payment in kind note”, der er en hybrid mellem egenkapital og fremmedkapital. ATP får en ejerandel på 5,5 pct. af Nets A/S.

Nets A/S er i dag ejet af flere hundrede norske og danske banker. Herudover har Danmarks Nationalbank en aktiepost på ca. 10 pct. Nets A/S står i Danmark for bl.a. dankortet, Betalingsservice og NemID og ejer sammen med PostDanmark e-Boks.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen:

"Jeg er glad for, at der nu er en afklaring omkring Nets A/S’ fremtidige ejerforhold.
Jeg har noteret mig, at køberne lægger stor vægt på at investere i og udvikle Nets A/S´ eksisterende produkter, herunder dankortet, Betalingsservice og NemID, samt på beskyttelse af fortrolige data. Jeg vil understrege, at Nets A/S – uanset at selskabet får nye ejere – fortsat vil være underlagt den regulering og det tilsyn, der gælder i dag. På den baggrund mener jeg ikke, at salget bør give anledning til bekymring. Det er imidlertid afgørende, at vi har en velfungerende betalingsinfrastruktur i Danmark. Hvis salget af Nets A/S – mod forventning – skulle skabe behov for justeringer i den gældende lovgivning, er jeg klar til at tage de nødvendige initiativer."

Finanstilsynets fører tilsyn med Nets A/S i medfør af lov om finansiel virksomhed og lov om betalingstjenester og elektroniske penge. Herudover overvåger Nationalbanken betalings- og afviklingssystemer, som er af væsentlig betydning for betalingsafviklingen i Danmark, herunder Nets A/S. Nets A/S er endvidere omfattet af konkurrenceloven, markedsføringsloven og persondataloven, ligesom Nets A/S er omfattet af reguleringen af dankortet.