Banker skal tage særligt hensyn til børn og unge

Publiceret 18-03-2014

Banker må ikke udnytte børn og unges ringe kendskab til økonomi i deres markedsføring og rådgivning. Tværtimod skal de tage særligt hensyn til, at de unge kan være lette at påvirke.

Sådan lyder en af de klare anbefalinger fra et enigt Udvalg om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter, der i dag afleverer deres anbefalinger til erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen.

Udvalget anbefaler også, at hvis bankkunder i fremtiden modtager dårlig rådgivning af deres bank, der strider mod reglerne i god skik bekendtgørelsen, skal det spille ind ved vurderingen af bankernes erstatningsansvar.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen:

"Det er helt naturligt for mig, at bankerne bør tage særligt hensyn til børn og unge. Og det bør selvfølgelig være klart for bankerne, at de har et særligt ansvar for kunder med ringe kendskab til økonomi. Jeg er også enig med udvalget i, at bankerne ikke skal kunne løbe fra deres ansvar. Får kunderne ikke den rådgivning, som de er berettiget til efter reglerne, skal det have betydning for bankernes ansvar og muligheden for at kræve erstatning. Det er kun rimeligt."

Udvalget om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter anbefaler desuden, at kautionisters retsstilling styrkes. Og at banker og andre finansielle virksomheder i højere grad rådgiver om skattemæssige forhold.

Udvalget blev nedsat, fordi finanskrisen affødte en øget mængde sager, hvor kunderne har oplevet, at de har fået dårlig eller mangelfuld rådgivning.

Rapport fra udvalget