Aftale om udvidelse af stormflodsordningen

Publiceret 26-03-2014

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har i dag indgået en aftale, som udvider stormflodsordningen på en række punkter.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen:

"Jeg er meget tilfreds med, at vi har indgået en bred politisk aftale, som sikrer skaderamte familier en lavere selvrisiko og dermed en højere erstatning. Det er aftalt at nedsætte selvrisikoprocenten på alle skadestyper og samtidig indføre et loft over selvrisikoen på helårsboliger og løsøre i boligen på 30.000 kr. Samtidig giver vi nu de skaderamte mulighed for at anvende deres erstatning mere fleksibelt, så de kan komme i gang med at udbedre de skader, de synes, er mest generende. Endelig nedsætter vi et bredt sammensat udvalg, der skal se på de indhøstede erfaringer fra Bodil og på, hvordan vi fremtidssikrer stormflodsordningen. Jeg forventer, at lovforslaget kan træde i kraft i starten af april, så vi hurtigst muligt kan sikre, at de mennesker, der blev ramt af den seneste stormflod, kan få færdigbehandlet deres skadeserstatning."

Aftaletekst