Digitalisering styrker erhvervslivets konkurrenceevne

Publiceret 28-05-2014

Anvendelsen af IKT og digitaliseringen i dele af dansk erhvervsliv er – trods mindre forbedringer – fortsat på et relativt begrænset niveau, særligt i de små og mellemstore virksomheder. Det viser regeringens redegørelse for Danmarks digitale vækst. Regeringen vil senere på året lancere en vækstplan for IKT og digital vækst.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen:
"IKT og digitalisering er vigtigt og styrker konkurrenceevnen i dansk erhvervsliv. Udnyttelsen af digitaliseringens muligheder er dog fortsat relativt begrænset i dele af dansk erhvervsliv. Og de senere år har der været tegn på, at Danmark taber terræn til de førende lande. Derfor har regeringen allerede lanceret en strategi for Danmark som produktionsland, hvor op til 1000 små og mellemstore produktionsvirksomheder kan få rådgivning og sparring om bl.a. øget digitalisering. Senere i år vil regeringen også lancere en vækstplan for IKT og digital vækst, som skal fremme dansk erhvervslivs udnyttelse af de digitale muligheder og styrke vækstvilkårene for IKT-erhvervene."

Redegørelsen konkluderer, at øget digitalisering skaber nye muligheder for erhvervslivet, fx indenfor big data, men rejser samtidig udfordringer i forhold til datasikkerhed, privacy og omstruktureringer af hele brancher.

Redegørelsen viser desuden, at IKT-erhvervene er en drivkraft for digitalisering og vækst i både erhvervslivet og den offentlige sektor, og efter flere års tilbagegang er der nu tegn på, at udviklingen er begyndt at vende. Fra 2010 til 2011 gik omsætning og eksport igen frem, og branchens relative bidrag til beskæftigelse, investeringer og værditilvækst i dansk erhvervsliv er steget i hele perioden 2007 til 2011.

Endelig fremgår det, at Danmark internationalt set har en god digital infrastruktur, og at udviklingen i forhold til regeringens bredbåndsmålsætning går den rigtige vej. Fx er andelen af danskere med adgang til 100 Mbit/s download steget fra 60 pct. medio 2012 til 70 pct. medio 2013. Der er dog fortsat områder, hvor virksomheder og forbrugere ikke kan få den mobilforbindelse eller den bredbåndshastighed, de ønsker.

Redegørelse