Det er blevet nemmere at drive virksomhed i Danmark

Publiceret 14-05-2014

Erhvervs- og Vækstministeriet offentliggør i dag ”Redegørelse om erhvervslivet og reguleringen”. Status for indsatsen er, at de administrative byrder er reduceret siden 2011.

Redegørelsen viser også, at regeringen på nuværende tidspunkt har forpligtet sig på at gennemføre 165 forslag fra Virksomhedsforum. 60 af disse forslag er allerede implementeret. For eksempel har regeringen lettet momsindberetningen for 63.000 virksomheder og dermed sparet virksomhederne for 87 mio. kr. årligt.

Med Vækstpakke 2014 vil regeringen gennemføre en række konkrete forenklinger for virksomhederne, som bl.a. er foreslået af Virksomhedsforum.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen:

Med vækstpakke 2014 vil vi gennemføre flere af Virksomhedsforums forslag, og vi vil også styrke Virksomhedsforum fremover. Og så sætter vi som mål, at vi vil fjerne omkostningsbebyrdende regulering for netto 2 mia. kr. frem mod 2020.
Unødvendige administrative byrder og bureaukrati tager værdifuld tid, som virksomhederne kunne have brugt på at drive forretning. Redegørelsen viser, at virksomhedernes administrative byrder er lettet siden regeringen tiltrådte, også selvom der er gennemført nødvendig men byrdefuld finansiel regulering.
Virksomhedsforum for enklere regler giver et vigtigt indspark til regeringens arbejde med at reducere de administrative byrder. Og vi får målrettet indsatsen mod de byrder, der fylder mest i virksomhedernes hverdag.