Danmark som produktionsland

Publiceret 08-05-2014

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen offentliggjorde i dag regeringens strategi for Danmark som produktionsland. Strategien indgår som en del af regeringens Vækstpakke 2014, Danmark helt ud af krisen – virksomheder i vækst.

Regeringens strategi for Danmark som produktionsland forfølger to overordnede mål:

Sigtelinjen er, at Danmark skal være et attraktivt produktionsland – også om 10 år. Danmark skal udnytte mulighederne for avanceret produktion, så det er attraktivt at etablere vellønnede, moderne produktionsarbejdspladser, og vi skal have generelle rammevilkår, der understøtter, at vores virksomheder er konkurrencedygtige med vores nabolande.

Danmark som produktionsland