Tegn på bedring i kreditsituationen i Danmark men fortsat behov for initiativer

Publiceret 30-06-2014

Erhvervs- og Vækstministeriets halvårlige redegørelse om udviklingen i kreditmulighederne i Danmark offentliggøres i dag.

Redegørelsen viser, at selv om situationen på det danske lånemarked er forbedret over det sidste år, har særligt de mindre virksomheder fortsat svært ved at finde finansiering. Derfor er der fortsat behov for at styrke markedet for risikovillig låne- og egenkapital til små- og mellemstore virksomheder.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen:
"Der er små tegn på bedring i kreditsituationen i Danmark i starten af 2014, især for store virksomheder. Redegørelsen viser dog, at små- og mellemstore virksomheder stadig oplever, at det kan være svært at låne penge. Derfor har regeringen taget en række initiativer, der skal hjælpe de virksomheder, der har svært ved at finde finansiering i bankerne. Senest med vækstudspillet fra maj i år, hvor vi lancerede en række initiativer, der styrker små- og mellemstore virksomheders adgang til risikovillig låne- og egenkapital."

Hovedresultater i redegørelsen:

  • Udviklingen i det samlede udlån til erhvervsvirksomheder var i marts 2014 positivt for ottende måned i træk. Det samlede erhvervsudlån er steget 34 mia. kr. over det seneste år.

  • Virksomhederne oplever generelt lidt færre finansielle begrænsninger. Mindre virksomheder er i langt højere grad end større virksomheder begrænset af finansieringsvanskeligheder.

  • Pengeinstitutternes renteniveau på nyudlån er fortsat meget lavt, idet der dog er væsentlige forskelle mellem renterne på små og store nyudlån. Det lave renteniveau kan blandt andet skyldes, at det primært er virksomheder med gode nøgletal, der får godkendt deres låneansøgninger i dag.

Udlånsredegørelse