Øget prisgennemsigtighed på markedet for boliglån

Publiceret 27-06-2014

Arbejdsgruppen om konkurrence på realkreditmarkedet har i dag afleveret sin rapport ”Barrierer for forbrugernes mobilitet på realkreditmarkedet” til erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen.

Arbejdsgruppen har haft til opgave at se på forbrugernes muligheder for at skifte realkreditinstitut og omkostningerne forbundet hermed.

Rapporten indeholder 6 anbefalinger, der skal bidrage til at skabe bedre konkurrence, øge gennemsigtigheden og gøre det nemmere for forbrugerne at få overblik over omkostningerne ved at skifte realkreditinstitut.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen:

"Det er afgørende for konkurrencen på realkreditmarkedet, at forbrugerne ikke oplever unødige barrierer, når de ønsker at skifte realkreditinstitut. Derfor er jeg meget tilfreds med, at rapporten konkluderer, at der ikke findes særlige gebyrer i forbindelse med skift af realkreditinstitut.
Rapporten viser imidlertid meget klart, at det kan være svært for forbrugerne at gennemskue realkreditinstitutternes reelle priser. Det er derfor vigtigt, at vi i højere grad får prisgennemsigtighed ved boliglån for eksempel ved bedre skiltning, bedre varsling om ændringer af bidragssatser og et bedre prissammenligningsværktøj. Jeg vil nu sætte gang i arbejdet med at implementere rapportens anbefalinger, så vi får mere gennemsigtighed og øget konkurrence til gavn for forbrugerne."