Nye byrdelettelser på vej

Publiceret 13-06-2014

Regeringen vil gøre det muligt for selskaber at udarbejde børsmeddelelser udelukkende på engelsk og gennemfører et nabotjek på miljøområdet. Det er 2 af de 55 nye forslag fra Virksomhedsforum for enklere regler, som regeringen gennemfører. En række af forslagene indgår i regeringens vækstpakke – Danmark helt ud af krisen – virksomheder i vækst. Udover tiltagene i vækstpakken vil regeringen fjerne byrder for netto 2 mia. kr. frem mod 2020.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen:

Regeringen gennemfører hovedparten af de nyeste forslag fra Virksomhedsforum. Vi sætter blandt andet som mål, at byrderne skal reduceres med 2 mia. kr. frem mod 2020.
Vi vil også kigge på, om der er danske regler, som er for stramme og dermed skader virksomhedernes konkurrenceevne i forhold til vores nabolande. Regeringen vil blandt andet gennemføre et nabotjek på miljøområdet for at undersøge, om reglerne er unødvendigt stramme i Danmark.
Virksomhedsforum for enklere regler har, blandt andet med sine forslag om lettelser for produktionsvirksomhederne, sat et tydeligt fingeraftryk på regeringens vækstpakke, Danmark helt ud af krisen – virksomheder i vækst. Det viser, at det arbejde, som Virksomhedsforum yder, virkelig nytter. Derfor vil regeringen også styrke Virksomhedsforum yderligere.

Virksomhedsforum for enklere regler er nedsat af regeringen og består af repræsentanter fra virksomheder, erhvervsorganisationer og arbejdsmarkedets parter. Siden oktober 2012 har regeringen behandlet 268 forslag – hvoraf 219 gennemføres helt eller delvist. Det svarer til, at 82 pct. af de 219 forslag gennemføres. 60 forslag er allerede implementeret.

Faktaark