Ny lov om erhvervsdrivende fonde vedtaget

Publiceret 03-06-2014

Folketinget har i dag enstemmigt vedtaget regeringens forslag til ny lov om erhvervsdrivende fonde.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen:
De erhvervsdrivende fonde har stor samfundsmæssig betydning som ejere af en række af de største og mest betydningsfulde virksomheder i Danmark. Med den nye lov har vi fået en tidssvarende lovgivning, der både sikrer øget åbenhed om fondene og skærper kravene til ledelsen. Samtidig spiller den bedre sammen med selskabslovgivningen. Den nye lov værner om og udvikler den danske model med erhvervsdrivende fonde, så fondene også i fremtiden kan være et godt alternativ til andre ejerformer. Fondsmodellen indebærer særlige muligheder for langsigtet og ansvarlig udvikling i de danske virksomhed.

I Danmark har vi udviklet en særlig model for erhvervsdrivende fonde, der spiller en central rolle som ejerform i dansk erhvervsliv. En lang række af Danmarks største virksomheder, såsom A.P. Møller - Maersk A/S, Novo Nordisk A/S, Lundbeck A/S, Carlsberg A/S, Grundfos A/S, Danfoss A/S, J. Lauritzen A/S, Rambøll A/S, COWI A/S, Skandinavisk Holding A/S og William Demant A/S, er helt eller delvist fondsejet.

De erhvervsdrivende fonde bidrager væsentligt til det danske samfund gennem ejerskab af danske virksomheder og gennem donationer til for eksempel kunst, kultur, videnskab og sociale aktiviteter. De erhvervsdrivende fonde uddeler for omkring ni mia. kr. årligt til det danske samfund.

Undersøgelser har vist, at i perioden fra 2004-2010 har de fondsejede virksomheder nedlagt betydeligt færre arbejdspladser end de ikke-fondsejede virksomheder.

Det følger herudover af aftalerne om Vækstplan DK, at forholdene for de erhvervsdrivende fonde skal forbedres, så overtagelse af virksomheden kan ske med skattemæssig succession. Med virkning fra 2016 skal der således ikke betales aktieindkomstskat af avancen hos den hidtidige ejer, når denne donerer virksomheden til fonden. Regeringen vil præsentere aftaleparterne for et konkret forslag til udmøntning af den afsatte ramme på 300 mio. kr. årligt fra 2016.