Modernisering af lodsmarkedet skal styrke sejlads- og miljøsikkerhed i danske farvande

Publiceret 11-06-2014

Folketinget har i dag vedtaget regeringens forslag til ændring af lodsloven. Formålet med lovforslaget er at modernisere det danske lodssystem, så der åbnes for mere konkurrence, lavere priser på gennemsejlingslodsning og kundetilpassede lodsningsydelser.

Med moderniseringen af lodssystemet styrkes skibenes incitament til at tage lods om bord – til gavn for sejlads- og miljøsikkerheden i danske farvande.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen:

Med lovændringen tager vi et vigtigt og nødvendigt skridt for at modernisere og dermed fremtidssikre det danske lodssystem.
Markedet for lodsning af skibe til og fra dansk havn blev konkurrenceudsat i 2006, og det følger vi nu op på med en gradvis konkurrenceudsættelse af markedet for lodsning af skibe, som sejler igennem de danske farvande.
Moderniseringen af lodsmarkedet forventes at føre til lavere priser på gennemsejlingslodsninger, hvilket skal få flere skibe til at tage lods gennem Øresund og Storebælt og på længere strækninger.
Det høje niveau for sejladssikkerhed og miljøsikkerhed i danske farvande fastholdes. Der vil fortsat være skrappe krav til lodsers kvalifikationer, og det statslige tilsyn med området og sanktionsmuligheder skærpes.

De danske farvande er kendetegnet ved, at der er to stærkt befærdede gennemsejlingsstræder, hvor der ikke kan stilles krav om lodspligt. I 2013 var der mere end 27.000 skibe, der sejlede gennem Storebælt. Af disse havde knap 8.000 taget lods.