Finansiering af initiativer i regeringens vækstplaner

Publiceret 12-06-2014

Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har i Aftaler om Vækstplan DK afsat i alt 150 mio. kr. i perioden 2014-2015 til en styrket indsats for vækst på erhvervsområder med international konkurrencekraft.

Parterne er enige om at finansiere initiativer fra vækstplan for fødevarer, vækstplan for energi og klima samt vækstplan for kreative erhverv ∙ design via træk på puljen.

Læs mere i aftalen.

Aftale om træk på vækstpuljen