Vækstplan skal tiltrække købestærke turister til Danmark

Publiceret 20-01-2014

Regeringen lancerer i dag vækstplanen for dansk turisme. Vækstplanen indeholder 23 konkrete initiativer, som skal styrke det danske turismeprodukt og tiltrække flere turister til landet.

Danmark har et stort turismeerhverv, der skaber ca. 120.000 fuldtidsstillinger og omsætter for ca. 82 mia. kr. årligt. Men væksten i dansk turisme er i de senere år gået i stå. København har oplevet fremgang i turismen, mens resten af landet har haft et betydeligt fald de seneste 20 år.

Regeringen vil med vækstplanen skabe vækst og arbejdspladser i dansk turisme ved at udnytte og synliggøre de danske styrkepositioner og skabe en mere effektiv turismefremmeindsats.   

Vækstplanens initiativer fordeler sig over fire indsatsområder:

  • Dansk turisme skal være kvalitetsturisme
  • Væksten i storby- og erhvervsturismen skal øges
  • Kyst- og naturturismen skal udvikles
  • Bedre organisering af turismefremmeindsatsen

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen:

"Der er behov for at styrke den danske turismeindsats. Danmark skal være kendt for at levere service og kvalitet i top. Det gælder både ved kysterne og i storbyerne. Turisterne skal mærke, at de får kvalitet og gode oplevelser for pengene i Danmark. På den måde kan vi tiltrække de købestærke turister, både fra vores nærmarkeder, men også fra vækstmarkeder som Kina og Rusland, hvor de i stigende grad rejser efter kvalitetsoplevelser. Visionen er, at dansk turisme skal opnå samme vækstrater, som forventes i de øvrige europæiske lande. Det vil betyde øget vækst og flere arbejdspladser i Danmark."

Vækstplanen er den syvende af i alt otte vækstplaner i regeringens offensive erhvervs- og vækstpolitik, hvor der er nedsat vækstteams på de områder, hvor dansk erhvervsliv er internationalt konkurrenceudsat. Vækstplanen følger op på anbefalingerne fra vækstteamet for turisme og oplevelsesøkonomi.

Vækstplan for dansk turisme

Faktaark 

Oversigt over initiativer i vækstplanen

Ny organisering af den offentlige turismefremmeindsats