Erhvervs- og vækstministeren og beskæftigelsesministeren etablerer sammen et fælles udrykningshold for en ekstraordinær indsats i Faaborg

Publiceret 17-01-2014

Danish Crown offentliggjorde i går lukningen af to afdelinger i Faaborg med den konsekvens, at ca. 470 medarbejdere mister arbejdet. De senere år har vist, at mange danske slagterier er presset konkurrencemæssigt samtidig med, at der har været overkapacitet på slagterierne.

Regeringen har i december 2013 fremlagt en vækstplan for fødevarer, der gennem en bred vifte af initiativer har sigte på bl.a. at styrke mulighederne for svineproduktion i Danmark. De politiske forhandlinger om vækstplanens konkrete initiativer startede i tirsdags med alle Folketingets partier.

I forhold til den konkrete situation i Faaborg står erhvervs- og vækstministeren sammen med beskæftigelsesministeren til rådighed for en dialog om konkrete indsatser i forhold til de udmeldinger, der er kommet vedrørende lukninger af Danish Crown og Tulips afdelinger i Faaborg.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen:

"Det er meget beklageligt, når en stor virksomhed som Danish Crown står over for at skulle afskedige mange medarbejdere – både for virksomheden, lokalsamfundet og særligt de konkrete medarbejdere, som det berører. Jeg og beskæftigelsesministeren vil derfor sammen tage initiativ til, at der etableres et udrykningshold, der i samarbejde med kommunen, det regionale vækstforum og det regionale beskæftigelsesråd kan sikre én indgang til statslige ordninger og en sammenhængende indsats på beskæftigelses- og erhvervsområdet i Faaborg. Samtidig lægger jeg vægt på, at vi hurtigt får indgået en politisk aftale om regeringens vækstplan for fødevarer, der jo bl.a. adresserer svineproducenternes udfordringer."

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen:

"Det er særligt svært, når så mange bliver afskediget samtidigt, Det rammer et lokalområde hårdt. Derfor er det afgørende, at vi som regering støtter op og er tidligt ude med hjælp til de afskedigede medarbejdere. Vi skal nu have sat fokus på at hjælpe de mange dygtige medarbejdere videre. For de, der har behov for et kompetenceløft, kan det fx ske via efteruddannelse."

I forhold til Skærbæk, Sæby og Rønne vil regeringen følge den kommende tids drøftelser nøje med henblik på at vurdere behovet for yderligere indsatser.