Regeringen vil sikre berørte af stormflod bedre dækning

Publiceret 19-02-2014

De berørte af stormfloden Bodil skal have bedre mulighed for at få hjælp til at få dækket deres udgifter. Derfor lægger erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen op til en ændring af stormflodsordningen, så berørte af stormflod får en erstatning, som følger praksis i private forsikringsordninger.

Ændringerne i ordningen vil betyde højere erstatninger for skader på fast ejendom og bedre dækning for udgifter til udbedring af skimmelsvamp, som følge af stormflod.

Samtidig lægges der op til, at stormflodsordningen også dækker omkostninger til nødvendig genhusning, flytning og opmagasinering med op til 12.000 kroner om måneden.

Forslagene skal gælde med tilbagevirkende kraft og derved også gælde for de berørte af stormen Bodil.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen:

"Vi skal sikre, at de ramte familier får en ordentlig og redelig behandling, så de kan komme på fode igen. Det er derfor, at jeg lægger op til en ændring af stormflodsordningen. Jeg har selv set, hvor store konsekvenser stormfloden Bodil har haft for mange familier. Derfor er det vigtigt for mig, at vi gør, hvad vi kan for at de kan få en normal dagligdag igen."

Lovforslaget vil blive fremsat hurtigst muligt med henblik på ikrafttræden senest 1. april 2014, men med virkning tilbage fra 6. december 2013.

Faktaark