Lars Nørby Johansen genudnævnt som formand for Danmarks Vækstråd

Publiceret 18-02-2014

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen har genudnævnt Lars Nørby Johansen som formand for Danmarks Vækstråd for perioden 2014-2017. Lars Nørby Johansen har været formand for rådet siden 2006.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen:

"Jeg er glad for, at Lars Nørby Johansen har sagt ja til at fortsætte som formand for Danmarks Vækstråd. Jeg har en forventning om, at Rådet med Lars Nørby i spidsen fortsat vil levere mange gode input til den erhvervs- og vækstpolitiske debat, som vi tidligere har set det, blandt andet med rådets udspil om Danmark som produktionsland. Rådet får som opfølgning på evalueringen af kommunalreformen en række nye opgaver, blandt andet med at sikre sammenhæng og bedre resultatskabelse i den regionale indsats for vækst og erhvervsudvikling. Det er opgaver, som jeg mener, Lars Nørby Johansen er den rigtige til at løfte."

Danmarks Vækstråd har, i henhold til lov om erhvervsfremme og regional udvikling, bl.a. til opgave at rådgive erhvervs- og vækstministeren om udformningen af den nationale erhvervs- og vækstpolitik og  styrke koordinationen mellem den lokale, regionale og nationale erhvervs- og vækstpolitik samt bidrage til en effektiv og sammenhængende indsats for vækst og erhvervsudvikling i hele Danmark.

Danmarks Vækstråd består af repræsentanter for virksomheder, erhvervsorganisationer, videninstitutioner, kommuner, lønmodtagerrepræsentanter og formændene for de regionale vækstfora.