Brasilien vandt kampen om World Water Forum

Publiceret 26-02-2014

Brasilien har netop fået værtskabet for verdens største vandkonference World Water Forum i 2018. Danmark havde også lagt billet ind på konferencen for at sætte fokus på den globale vandmangel og fremme eksport af grønne løsninger.

Det er netop afgjort, at Brasilien får værtskabet for World Water Forum i 2018.  Den danske regering havde i samarbejde med en række virksomheder, vidensinstitutioner, regioner og Københavns Kommune også ansøgt om værtsskabet til konferencen, der er verdens største på vandområdet.

World Water Forum har været et led i regeringens strategi for at fremme en mere vandeffektiv dagsorden bl.a. gennem brug af danske kompetencer og dansk eksport på området. Et arbejde, der fortsætter med en række initiativer. Vandsektorloven er lige nu sat under lup for at få afdækket, om ændringer i loven kan forbedre mulighederne for eksport. Der er også bevilget 5,5 millioner kroner til et nyt vandtestcenter, som skal understøtte eksporten af dansk vandteknologi.  Samtidigt er der sat gang i en omfattende indsats for at markedsføre danske vandkompetencer over for det udenlandske marked.

World Water Forum bliver afholdt hvert tredje år, og har senest været afholdt i Marseille. I 2015 har Sydkorea værtsskabet.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen:

"Med den stigende ressourceknaphed i verden bliver det stadig mere attraktivt at udvikle og anvende grønne løsninger. Danske virksomheder står allerede nu stærkt på det grønne område og fra dansk side vil der fortsat arbejdes på at virksomhederne får del i det voksende globale marked, således at vi kan styrke vores konkurrenceevne og skabe arbejdsplader."

Udviklings- og handelsminister Mogens Jensen:

"Fra dansk side vil vi ufortrødent fortsætte vores vigtige internationale engagement på vandområdet. Det gælder i forhold til arbejdet i FN-regi med at udvikle nye globale bæredygtighedsmål og i forhold til vores øvrige samarbejde med udviklingslandene om at finde løsninger på den stigende knaphed på vand og øvrige naturressourcer. Danmark kan yde et vigtigt bidrag med sine stærke kompetencer og teknologi på vandområdet."

Miljøminister Kirsten Brosbøl:

"Vi vandt desværre ikke slaget om at få World Water Forum til Danmark, men vi har heller ikke tabt. Vi har derimod manifisteret Danmark som en absolut sværvægter i den globale vandliga. Flere ministerier, virksomheder, kommuner og organisationer har sammen profileret Danmark som et løsningers land, når det handler om verdens globale vandudfordringer. Jeg er sikker på, at det har været til gavn for Danmarks grønne profil og danske virksomheders eksportmuligheder. Det momentum kan og skal vi i den grad bygge videre på nu."