Aftale om lovforslag om regulering af refinansieringsrisiko

Publiceret 06-02-2014

Regeringen og Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har i dag indgået en aftale om lov om realkredit, som gennemføres til gavn for såvel realkreditinstitutter og boligejere. Aftalen betyder, at lovforslaget vil kunne vedtages i Folketinget.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen:

"Jeg er meget tilfreds med, at vi har indgået en bred politisk aftale, som håndterer realkreditinstitutternes refinansieringsrisiko. Dette er et væsentligt bidrag til at sikre det danske realkreditsystem. Jeg er også glad for, at vi nu skaber bedre gennemsigtighed om, hvad de forskellige typer af lån koster i både realkreditinstitutter og pengeinstitutter."

Aftalen indeholder ændringer af lovforslaget på to punkter.

For det første ændres lovforslaget, således at der kun vil være en rente-trigger på realkreditlån finansieret med obligationer med op til to års løbetid (F1- og F2-lån). Herudover ændres lovforslaget, så pengeinstitutters særligt dækkede obligationer (SDO) skal have en løbetid på mere end 2 år. Dermed skabes parallelitet til kravene for realkreditinstitutters og pengeinstitutters SDO-udstedelser.   

For det andet justeres lovforslaget, således at realkreditinstitutters udstedelser forlænges med ét år af gangen i en afviklingssituation frem for automatisk at blive ændret til en obligation med samme løbetid som lånets restløbetid. Dermed vil der gælde parallelle regler for penge- og realkreditinstitutter i afviklingssituationen. 

Yderligere indebærer aftalen, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal følge, om lovændringen fører til ændringer i konkurrenceforholdene mellem penge- og realkreditinstitutter.

Ændringerne skal imødegå frygten for, at der opstår ulige konkurrencevilkår mellem realkreditinstitutter og pengeinstitutter.

Endelig er det aftalt, at regeringen vil tage initiativ til at skabe større gennemsigtighed om omkostninger ved boliglån mod pant i fast ejendom ydet af realkreditinstitutter og pengeinstitutternes prioritetslån. Konkret vil der blive etableret en offentlig hjemmeside. 

Loven træder i kraft den 1. april 2014 for obligationer med op til og med ét års løbetid, og den 1. januar 2015 for øvrige obligationer.

Aftale om regulering af refinansieringsrisiko

Ændringsforslag