Standard for dansk kvalitetsturisme

Publiceret 15-12-2014

Standarden skal være med til at hæve kvaliteten og serviceniveauet i dansk turisme og skabe vækst og beskæftigelse i turismeerhvervet.

Med en kvalitetsstandard for dansk turisme får de aktører, der servicerer turisterne mulighed for at styrke servicen og kvaliteten i deres produkt og profilere sig som garant for god service og høj kvalitet.

Standarden kan bl.a. give aktørerne i en destination mulighed for at gå sammen om at forbedre destinationens samlede service og kvalitet over for turisterne, fx i forhold til skiltning og åbningstider.

Den kan bidrage til at synliggøre de mange gode oplevelser, som turister kan få i Danmark. 

Standarden for dansk kvalitetsturisme er en del af aftalen om vækstplan for dansk turisme, som blev indgået mellem regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier den 20. juni 2014. og skal udvikles af en projektgruppe bestående af aktører fra turismesektoren, som faciliteres af Dansk Standard. Det forventes at projektgruppen skal mødes for første gang i begyndelsen af 2015. 

Notat om standarden i dansk kvalitetsturisme