Nyt ankenævn for finansieringssselskaber

Publiceret 15-12-2014

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen har godkendt oprettelsen af et nyt ankenævn for finansieringsselskaber. Nævnet skal medvirke til at sikre forbrugernes muligheder for at få behandlet deres klage over finansieringsselskaber, fx klager over for høje låneomkostninger ved forbrugslån.

Ankenævnet for finansieringsselskaber er oprettet på grundlag af en aftale mellem Finans og Leasing, Dansk Kredit Råd og Forbrugerrådet.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen:

Oprettelsen af Ankenævnet for finansieringsselskaber styrker forbrugernes retssikkerhed og vil betyde, at forbrugerne nu har en nem og hurtig klagemulighed i alle tvister, der kan opstå på det finansielle område. 

Ankenævnet er også et tegn på, at den finansielle sektor udviser ansvarlighed ved selv at tage hånd om klagesager på området.

Ankenævnet for finansieringsselskaber indgår som et led i regeringens forbrugerudspil ”Forbrugerpolitisk Eftersyn” fra 2012.

Ankenævnet vil behandle klager vedrørende samtlige tvister, der kan opstå i forholdet mellem en forbruger og finansieringsselskabet. Herunder er det forventningen, at nævnet med tiden vil kunne danne en praksis for, hvornår låneomkostningerne kan betragtes som urimeligt høje Nævnet forventes at være klar til at behandle sager fra den 1. januar 2015.

Oprettelsen af ankenævnet vil ligeledes bidrage til at opfylde Danmarks forpligtelser i forbindelse med implementering af EU-direktivet om alter-nativ tvistbilæggelse på forbrugerområdet, som kræver, at der er klagemuligheder for alle privatretlige tvister, der kan opstå mellem en forbruger og en erhvervsdrivende.