Ny vækstplan skal skabe vækst og arbejdspladser på Bornholm

Publiceret 11-12-2014

Regeringen og Bornholms Vækstforum har i dag indgået en aftale om en vækstplan for Bornholm. Vækstplanen skal skabe grundlag for ny vækst og jobs blandt andet ved at udvikle øens fødevareindustri.

Med vækstplanen for Bornholm iværksættes en række konkrete initiativer inden for fem hovedområder:

  • ­Ny vækst i fødevareerhvervet på Bornholm
  • ­Krydstogtsturisme og maritime services
  • Billigere færgebetjening af Bornholm 
  • Adgang til kvalificeret arbejdskraft og gode uddannelsesmuligheder
  • Virksomheden i centrum – en styrket erhvervsfremmeindsats.

Bl.a. iværksætter regeringen og Bornholms Vækstforum et partnerskab om kvalitetsfødevarer. Desuden sættes der med vækstplanen fokus på mulighederne ved en udbygning af Rønne Havn, så flere og større skibe kan bruge havnen. Og der gives øget støtte til godstransport til gavn for øens erhvervsliv.

Initiativerne i vækstpakken vil skabe grundlaget for, at det private erhvervsliv på øen kan etablere 200 nye job på øen frem mod 2020.  Vækstplanen skal ses i forlængelse af aftalen i juni måned, hvor det lykkedes at fastholde mindst 200 arbejdspladser på slagteriet i Rønne.

Erhvervs- og vækstminister, Henrik Sass Larsen:
"Det er afgørende for udviklingen på Bornholm, at der skabes flere job i det private erhvervsliv. Det var baggrunden for vores indsats i foråret i forhold til slagteriet, hvor det lykkedes at fastholde 200 jobs. Og det er baggrunden for den vækstplan, vi nu præsenterer, hvor regeringen og vækstforum er enige om at bygge videre på Bornholms styrker inden for særligt fødevarer og turisme med henblik på at skabe grundlaget for yderligere 200 jobs på øen."

Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen:
"For at understøtte erhvervslivet på Bornholm er det vigtigt at sikre gode rammer. Derfor er det glædeligt, at færgetaksterne for godstransport nedsættes permanent. Med vækstplanen understøttes endvidere virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft, og så er det yderst positivt, at vi med vækstplanen understøtter det spirende potentiale inden for lokalt producerede fødevarer på Bornholm."

Hos Bornholms Vækstforum er der tilfredshed med aftalen.

Formand for Bornholms Vækstforum, Lars Nørby Johansen:

"På Bornholm er der vilje til vækst. Vi har særlige muligheder og særlige udfordringer. Med dette partnerskab er der skabt en stærk ramme for den fortsatte udvikling for især turisme- og fødevareerhvervet. Med aftalen er der ligeledes fokuseret på bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft gennem en virksomhedsrettet indsat på tværs af erhvervs-, beskæftigelses-, og uddannelsessystemet."
 

Tillæg til Vækstplan Bornholm

Kontakt

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter - Martin Hein, Kommunikationschef, Tlf.: 41 71 77 11

Bornholms Vækstforum - Winni Grosbøll, Borgmester i Bornholms Regionskommune og næstformand for Bornholms Vækstforum, Tlf.: 30 18 19 79