Ny lov om medarbejderinvesteringsselskaber bidrager til udvikling og modernisering af danske virksomheder

Publiceret 04-12-2014

Folketinget har i dag vedtaget regeringens forslag til lov om medarbejderinvesteringsselskaber. Dermed åbnes der op for, at medarbejderne kan indskyde en del af deres løn i den virksomhed, som de er ansat i, til gavn for virksomhedens udvikling.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen:

Nu giver vi medarbejderne mulighed for at støtte op om deres arbejdsplads ved at investere en del af deres løn til gavn for virksomheden. Lønkronerne vil være øremærket til at modernisere og udvikle virksomheden, og på denne måde er medarbejdernes investering med til at sikre vækst og arbejdspladser både i den konkrete virksomhed og i Danmark.
Med den nye lov kan aftalen fra i sommer om at bevare 200 arbejdspladser på Danish Crown slagteriet i Rønne de næste 5 år blive en realitet, og det er jeg meget tilfreds med.

Medarbejderinvesteringsselskaber giver medarbejdere mulighed for at indskyde lønmidler med henblik på at tilvejebringe nødvendig finansiering til at modernisere og udvikle den virksomhed, de er ansat i. Midlerne skal anvendes til at sikre vækst og arbejdspladser. Medarbejderne får mulighed for en forrentning af de indskudte lønmidler, og samtidig sker der en udskydelse af skattebetalingen med fradrag af AM-bidrag, så der først betales indkomstskat af de indskudte lønmidler, når der udbetales midler fra selskabet.

Loven er en 3-årig forsøgsordning, som følger op på Vækstplan for Fødevarer, som regeringen i april indgik med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative.

Fakta

  • Medarbejdere kan via et medarbejderinvesteringsselskab investere lønmidler til gavn for den virksomhed, de er ansat i. Midlerne skal anvendes til modernisering eller udvikling af virksomheden. Medarbejderne får mulighed for forrentning af de indskudte lønmidler, hvis virksomheden klarer sig godt, og samtidig sker der en udskydelse af skattebetalingen, så der først betales skat af de indskudte lønmidler, når der udbetales midler fra selskabet. Der skal dog betales AM-bidrag.
  • Loven træder i kraft den 11. december i år og indfører en ny selskabsform, der kan bidrage til at løsne op på en fastlåst finansieringssituation for en virksomhed ved indskud af lønmidler som risikovillig kapital.
  • En aftale mellem virksomheden og medarbejderne om oprettelse af et medarbejderinvesteringsselskab skal godkendes af lønmodtagerorganisationen, hvis der er indgået kollektiv aftale. Medarbejderne skal desuden konkret vedtage ordningen ved en anonym afstemning.
  • Der skal søges om tilladelse til at oprette et medarbejderinvesteringsselskab i Erhvervsstyrelsen. Det sker i praksis ved, at selskabets vedtægt skal godkendes i Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registreringen. Endvidere fører styrelsen tilsyn med, at selskaberne lever op til godkendelseskravene.
  • Der kan indskydes lønmidler i op til fem år. De indskudte midler skal være bundet i mindst tre år afhængig af de konkrete aftaler og behovet for investeringer i virksomheden. 
  • Medarbejderdeltagerne udøver deres rettigheder på et deltagermøde, hvor der vælges repræsentanter til bestyrelsen. Virksomheden og medarbejderdeltagerne vælger hver halvdelen af medarbejderinvesteringsselskabets bestyrelse.