Vækstfonden er "yderst relevant"

Publiceret 30-04-2014

Vækstfonden har med sine indirekte investeringer bidraget til tiltrækning af private investorer og kompetenceopbygning i det danske venturemarked, mens fondens låne- og garantiprodukter har medvirket til at sikre virksomhedernes adgang til finansiering under krisen. Det viser en ny, ekstern evaluering af Vækstfonden.

Udvalgte hovedresultater i evalueringen:

I evalueringen bliver der udtrykt skepsis overfor, hvorvidt Vækstfonden fortsat bør engagere sig i direkte investeringsaktiviteter. Erhvervs- og Vækstministeriet vil på baggrund af evalueringen drøfte dette spørgsmål nærmere med Vækstfonden.

Evalueringen er gennemført af Damvad i samarbejde med professorerne Marc Cowling og Gordon Murray, University of Exeter. Evalueringen dækker Vækstfondens aktiviteter i perioden 2010-2012.

Evalueringen samt faktaark er vedlagt.

DGF Evaluation - Final report

Faktaark