Ny samarbejdsaftale mellem Danmark og Kina

Publiceret 24-04-2014

Regeringen underskriver i dag en samarbejdsaftale med Kina om turisme. Det sker i forbindelse med H.M. Dronningen og H.K.H. Prinsgemalens officielle statsbesøg i Kina.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen:

"Turisme er en styrkeposition for Danmark og for dansk økonomi. Turismen bidrager til at skabe økonomisk vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Fra regeringens side arbejder vi for at styrke denne position, og samarbejdsaftalen med Kina er et vigtigt led i denne indsats.
Vi ved, at mange kinesere er glade for H.C. Andersens eventyr, og jeg forventer, at hvis det lykkes at etablere et nyt besøgscenter ved den lille havfrue og et eventyrhus i Odense med udgangspunkt i H.C. Andersen, vil vi få besøg af endnu flere kinesiske turister. Med den nye samarbejdsaftale ser vi frem til et tættere samarbejde om turisme med Kina."

Der er et betydeligt vækstpotentiale i kinesisk turisme. I 2013 var der over 150.000 kinesiske overnatninger i Danmark. Det er mere end en fordobling siden 2009.

Samarbejdsaftalen har fokus på at skabe øget samarbejde og erfaringsudveksling på turismeområdet mellem Kina og Danmark. Underskrivelsen af samarbejdsaftalen sker som led i regeringens vækstplan for dansk turisme.

Turisme og oplevelsesøkonomi skaber årligt en omsætning på omkring 82 milliarder kroner og beskæftiger omkring 120.000 fuldtidsansatte i Danmark. Der er solide vækstrater i den globale turisme, men den internationale konkurrence om turisterne er hård.