Danske Bank indfrier statslig hybrid kerne-kapital

Publiceret 11-04-2014

Danske Bank indgik i maj 2009 - i lighed med en lang række andre danske pengeinstitutter - en aftale med den danske stat om lån i form af indskud af statslig hybrid kernekapital på 24 mia. kr.

Danske Bank har i dag betalt lånet tilbage til den danske stat med renter.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen:

"Jeg ser Danske Banks indfrielse af lånet som et tegn på, at vi er på vej ud af krisen og mod mere normale tilstande, ikke kun i den finansielle sektor, men i alle dele af den danske økonomi. Det er en god nyhed."

De statslige kapitalindskud blev ydet med hjemmel i lov om statsligt kapitalindskud. Ved udløbet af kreditpakken i 2009 var der ydet kapitalindskud for ca. 46 mia. kr. fordelt på 43 institutter, og med Danske Banks indfrielse udestår lån for ca. 4,6 mia. kr. at blive indfriet.