Henrik Sass Larsen: Tegn på bedring af kreditsituationen

Publiceret 02-09-2013

Ny redegørelse viser tegn på opblødning af finansieringssituationen, særligt for de lidt større virksomheder.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen:
"Redegørelsen viser, at vi ikke i dag har en kreditklemme i Danmark. Men det er klart, at kreditsituationen fortsat er stram for en række mindre virksomheder. Heldigvis ser vi tegn på bedring af kreditsituationen. Både når man ser på prisen på erhvervsudlån og SMV’ernes egen oplevelse af finansieringssituationen går det bedre, og udlånet er det seneste halve år steget lidt. Regeringen har de seneste år taget en række initiativer for at fremme virksomhedernes adgang til finansiering. Til efteråret fremsætter jeg et lovforslag, der skal styrke rammerne for udvikling af markedet for erhvervsobligationer i Danmark, der vil bidrage til, at virksomhederne får flere lånemuligheder." 

Hovedresultater i redegørelsen:

  • Det samlede nominelle udlån fra realkredit- og pengeinstitutter til erhverv er faldet med 0,5 pct. det seneste år, men har udvist en stigende tendens i 1. halvår 2013.

  • Pengeinstitutternes rentemarginal på udlån til erhverv har udvist en klart faldende tendens siden 2012.

  • DI’s medlemsundersøgelse tegner et billede af, at finansieringssituationen er forbedret over det seneste år., ligesom Dansk Erhvervs medlemmer i juni 2013 har givet en bedre bedømmelse af kreditsituationen. Omvendt angiver lidt flere medlemmer af Håndværksrådet, at adgangen til finansiering er begrænsende for deres udvikling. 

Redegørelsen om udviklingen i kreditmulighederne i Danmark, august 2013 er den ottende i rækken af halvårlige redegørelser, som ministeriet udarbejder i henhold til lov om finansiel stabilitet.

Redegørelse om udviklingen i kreditmulighederne i Danmark