Erhvervs- og vækstministeren besøger Kina

Publiceret 04-09-2013

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen tager onsdag den 4. september 2013 på sin første rejse som minister. Turen går til Beijing og Shanghai i Kina.

Besøget skal bidrage til at fastholde og styrke samarbejdet mellem Danmark og Kina. Henrik Sass Larsen skal både have politiske møder og på virksomhedsbesøg. De centrale emner vil være turisme, søfart og intellektuelle ejendomsrettigheder.

På turismeområdet skal besøget bl.a. bruges som optakt til den kommende vækstplan for turisme og oplevelsesøkonomi, da regeringen gerne vil tiltrække endnu flere højtforbrugende kinesiske turister til Danmark.

På søfartsområdet skal Henrik Sass Larsen bl.a. mødes med den kinesiske transportminister for at drøfte den seneste udvikling i det dansk-kinesiske samarbejde, som led i den løbende dialog mellem to af verdens største søfartsnationer.

Endelig vil Henrik Sass Larsen bruge besøget på at underskrive en samarbejdsaftale med de kinesiske myndigheder om varemærker. Aftalen skal styrke danske virksomheders muligheder for at håndhæve og beskytte varemærker, geografiske indikatorer og andre lignende varemærkerelaterede områder.

Besøget vil vare fra 4.-10. september 2013.