Bred bankaftale på plads

Publiceret 10-10-2013

Der er i dag opnået enighed om en bred politisk aftale, der styrker reguleringen af banker og realkreditinstitutter i Danmark, herunder særligt de store systemiske institutter, samt etablerer en bestyrelse i Finanstilsynet.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen har i dag indgået en bred politisk aftale om skærpede krav til danske banker og realkreditinstitutter samt etablering af en bestyrelse i Finanstilsynet. Aftalen er indgået med partierne bag forligskredsen for finansiel stabilitet, som udover regeringen omfatter Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen:
"Jeg er meget tilfreds med, at vi indfører de skrappeste krav til bankerne og særligt til SIFIerne nogensinde, siden vi fik Basel-systemet. Det er helt centralt, at vi får styrket bankernes robusthed, så vi kan modstå fremtidige kriser. 
Med aftalen sender vi et tydeligt signal om, at vi har en stærk bank- og realkreditsektor i Danmark.
Stabilitet og tillid til vores banker og realkreditinstitutter vil understøtte vækst og beskæftigelse i Danmark. Med aftalen tager vi derfor endnu et skridt i retning af at bringe dansk økonomi tilbage på sporet."

Aftalen indeholder tre hovedelementer. For det første indføres særlige krav for de såkaldt systemisk vigtige finansielle institutter (SIFIer). Disse institutter er så store, at deres virke har betydning for den samlede samfundsøkonomi. Derfor skal de fremover polstres bedre end andre banker, så risikoen for, at de kommer i problemer, mindskes.

For det andet skærpes kravene til danske banker og realkreditinstitutter, bl.a. i form af skærpede krav til institutternes kapital og likviditet, så de bedre kan modstå fremtidige kriser.

For det tredje styrkes Finanstilsynets virke ved, at der etableres en bestyrelse for Finanstilsynets tilsynsvirksomhed. Bestyrelsen vil overtage det Det Finansielle Råds nuværende opgaver og skal derudover give faglig, organisatorisk og ledelsesmæssig sparring til Finanstilsynets direktion. Der er dermed tale om en styrkelse af ledelsen for tilsynsvirksomheden.

Med aftalen er der – på basis af seneste årsregnskaber – udsigt til, at syv institutter bliver udpeget som SIFIer: Danske Bank, Nykredit, Nordea Bank Danmark, Jyske Bank, Sydbank, BRF Kredit og DLR Kredit.

Regeringen vil som opfølgning på aftalen snarest fremsætte den nødvendige lovgivning om ændringer i den finansielle regulering. SIFI-reguleringen skal træde i kraft den 1. januar 2015. Lovgivningen, der implementerer CRD4 m.v., forventes at kunne træde i kraft i første kvartal 2014.

Aftale 

Aftale - engelsk oversættelse 

Engelsk oversættelse af pressemeddelelsen