Proces for lovforslag

Publiceret 18-11-2013

Regeringen annoncerede den 6. november 2013 et lovforslag, der fjerner realkreditinstitutternes refinansieringsrisiko.

Det har været hensigten, at lovændringen skulle træde i kraft pr. 1. januar 2014, således at der hurtigt blev skabt klarhed på realkreditmarkedet.

Den løbende dialog med realkreditsektoren har imidlertid vist, at der vil være praktiske vanskeligheder forbundet med en ikrafttræden pr. 1. januar 2014, da bl.a. realkreditinstitutternes systemer vanskeligt vil kunne tilpasses til de nye regler inden da.

Det er derfor besluttet, at lovændringen først planlægges trådt i kraft per 1. april 2014. Lovforslaget forventes fremsat kort efter udløbet af høringsfristen ultimo november.