Høringssvar i forbindelse med forslag til Lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Publiceret 28-11-2013

I forbindelse med høringen af forslag til Lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og lov om finansiel virksomhed har Erhvervs- og Vækstministeriet modtaget en række høringssvar.

Erhvervs- og Vækstministeriet offentligør hermed de svar, hvori der er bemærkninger til lovforslaget.

Erhvervs- og Vækstministeriet vil i forbindelse med forslagets behandling i Folketinget også oversende de modtagne høringssvar samt høringsnotat til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget.

Høringsliste

Høringssvar