Høring af forslag til Lov om ændring af lov om reakreditlån og realkreditobligationer og lov om finansiel virksomhed

Publiceret 14-11-2013

Erhvervs- og Vækstministeriet har sendt forslag til Lov om ændring af lov om reakreditlån og realkreditobligationer og lov om finansiel virksomhed i høring.

Høringsfristen er onsdag den 27. november 2013.

Høringssvar bedes sendt enten pr. post til:

Erhvervs- og Vækstministeriet,  Slotholmsgade 12, 1216 København K, Att.: Jacob Thomassen

eller pr. e-mail til jth@evm.dksdt@evm.dk og cke@evm.dk 

Link til: Forslag til Lov om ændring af lov om reakreditlån og realkreditobligationer og lov om finansiel virksomhed

Link til materiale på Høringsportalen her